Eigenaars kunnen duurzaam label verliezen door Essers
Dit bos wordt gerooid voor de uitbreiding van het bedrijf Essers. Foto: Mine Dalemans

Als beschermd bos moet wijken voor een bedrijf, staat het FSC-duurzaamheidslabel van het Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Genk ter discussie. ‘Wij maken ons zorgen’, zegt FSC België.

‘Wij hopen dat er alternatieven gevonden worden waarbij het bos gespaard blijft.’ Zo besluit FSC België een bezorgde boodschap die het gisteren de wereld instuurde. FSC staat voor Forest Steward-ship Council. Het FSC-certificaat wordt uitgereikt aan boseigenaars die hun bos duurzaam beheren. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) én de stad Genk, eigenaars van een deel van de 12 hectaren bos waar het transport- en logistiek bedrijf Essers wil uitbreiden, hebben zo een label.

Engagementen

De plannen voor de uitbreiding van het bedrijf doen bij de raad van bestuur van FSC België de wenkbrauwen fronsen. ‘Als je zo’n certificaat hebt, zijn daar bepaalde engagementen voor het bosbehoud aan verbonden’, zegt directeur Bart Holvoet. ‘Ontbossing van waardevol bos gaat in tegen de principes en criteria van FSC. Er loopt nu een audit voor het betreffende gebied door een onafhankelijk organisme. Er zullen vragen gesteld worden.’

Kappen in een FSC-bos mag enkel onder bepaalde voorwaarden. ‘Als er een maatschappelijk belang speelt – bijvoorbeeld voor de aanleg van een spoorweg – en als niet het meest waardevolle deel van het bos voor de bijl gaat’, zegt Holvoet. ‘Ik vraag me af of hier aan die voorwaarden voldaan is. De ontbossingsplannen zullen in ieder geval moeilijk verdedigbaar zijn.’

Als de principes geschonden blijken, is de kans niet onbestaande dat het ANB en Genk hun FSC-certificering kwijtspelen, al wil Holvoet het overleg met alle betrokkenen nog alle kansen geven.

INFO

In dS Weekblad leest u dit weekend een interview met komiek Wouter Deprez, die zich ontpopt heeft tot activist in de zaak-Essers.