Immigratie kan win-winverhaal zijn
Foto: rr
De vluchtelingenstroom kan op lange termijn bijdragen aan de oplossing van de Europese vergrijzingsuitdaging. Maar om daartoe te komen, is er werk aan de winkel, stelt Koen De leus, senior economist bij KBC. Want vandaag ligt de werkloosheid voor niet-EU migranten aanzienlijk hoger dan voor de lokale bevolking.

Met 430.000 dienden de vluchtelingen zich aan tijdens de eerste helft van 2015, 80% meer dan een jaar eerder. Vooral Syriërs vragen asiel aan in de EU, maar ook vluchtelingen uit andere gefaalde politiestaten. Voor het volledige jaar stevenen we af op meer dan een verdubbeling van de 630.000 asielaanvragen van 2014. Anderzijds, op een bevolking van iets meer dan 500 miljoen Europeanen groeit die slechts met 0,24% aan.

De vluchtelingenstroom is een enorme politiek uitdaging. Daarnaast is er zowel op korte als op lange termijn een economische impact. Voor de potentiële impact op korte termijn verwijzen we graag door naar onderstaand filmpje. Op iets langere termijn kan de instroom van vluchtelingen een positief verhaal zijn. Door de vergrijzing daalt de Europese beroepsbevolking de komende 30 jaar met 15% of 34 miljoen mensen. Een daling van de beroepsbevolking betekent ook minder belastinginkomsten. Wie financiert dan de sociale uitkeringen?

Goed opgeleide migranten kunnen hier een rol spelen. De Wereldbank schat dat 70% van de Syrische jongeren beginnen aan het secundair onderwijs, 30% start een bachelor graad of meer. In België begint 70% aan een bachelor. De burgemeester van het Duitse Hamburg stelde dan weer dat een derde van de in zijn stad ontvangen vluchtelingen zeer goede kwalificaties bezitten. Dat is een hoger percentage dan de eigen inwoners. Bijscholing voor velen blijft zeker nodig. En intensieve taalcursussen voor allemaal.

De uitdaging voor de Europese landen is echter groot. In 2014 scoorden immigranten komende van buiten de EU een stuk zwakker inzake werkloosheidsgraad dat de lokale bevolking. De werkloosheidsgraad bedroeg bij de eerste net geen 20%. Voor de EU-28 was dat 9.4%. België is binnen Europa een van de slechtste leerlingen van de klas met een algemene werkloosheidsgraad van 7,3% tegenover een werkloosheidsgraad van 30,7% voor de niet-EU migranten. Een win-winsituatie is mogelijk. Maar er is duidelijk nog veel werk aan de winkel.  

Voor meer macro-economische analyses van KBC kunt u terecht op www.kbceconomics.be.