Greenpeace naar Raad van State tegen verlenging Doel 1 en 2
Foto: IMAGEGLOBE

Greenpeace trekt naar de Raad van State tegen de beslissing van de nucleaire regulator FANC om het actieplan van Electrabel voor een langetermijnuitbating van de kerncentrales Doel 1 en 2 goed te keuren.

Met de beslissing van het FANC is technisch de weg vrij om de kerncentrales Doel 1 en 2 nog tien jaar langer open te houden. Een milieueffectenrapport (MER) met publieksraadpleging is voor het FANC niet nodig wegens 'geen negatieve radiologische impact'.

'De levensduurverlenging van Doel 1 en 2 is illegaal zolang ze niet wordt voorafgegaan door een studie naar de milieueffecten en een raadpleging van het publiek', klinkt het op de website van de milieuorganisatie, 'Deze worden immers opgelegd door internationale verdragen die ook in België van toepassing zijn. Ook het FANC kwam eerder dit jaar tot deze conclusie, maar lijkt hier opnieuw toe te geven aan de eisen van de nucleaire sector'.

'Met haar fiat voor Electrabel’s oplapplannen voor Doel 1 en 2 behandelt het FANC de nucleaire uitbater als een verwend kind. Heeft Electrabel geen zin in moeilijke maar voor de veiligheid noodzakelijke ingrepen, of claimt het hiervoor meer tijd nodig te hebben, dan geeft het FANC zonder morren toe. Het FANC gooit hiervoor haar eigen veiligheidsnormen in de prullenbak en wordt zo steeds meer de waakhond voor de leefbaarheid van de nucleaire sector in ons land in plaats van over de nucleaire veiligheid te waken.'