Groenen vragen strafklacht tegen Volkswagen van Maggie De Block
Kristof Calvo (Groen) Foto: BELGA

Groen en Ecolo willen dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) een strafklacht indient tegen Volkswagen wegens de extra kosten voor de ziekteverzekering door de fraude met de sjoemelsoftware. Het is voor de groenen duidelijk dat het bedrog schade aan de volksgezondheid heeft berokkend en dat de overheid er financiële schade door heeft geleden. Een gerechtelijke procedure kan de meerkost preciezer berekenen.

De groene Kamerfractie reageerde vrijdag teleurgesteld op de ‘afwachtende houding’ van de federale regering, en meer in het bijzonder van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V).

Hij zou duidelijk moeten maken dat hij de kant kiest van de consumenten en de werknemers van Volkswagen, die ook de pineut zullen zijn, en niet de kat uit de boom kijken, stelde Kristof Calvo. ‘Kris Peeters is er zelfs in geslaagd zich te laten passeren door Vlaams minister Joke Schauvliege, die in principe niet echt uitblinkt in daadkracht en een hart voor het milieu’.

Calvo is het er mee eens dat de tewerkstelling bij Volkswagen heel belangrijk is en wil daarover het gesprek aangaan, maar er kan voor hem geen sprake van zijn dit schandaal te laten passeren en te zwichten voor eventuele chantage.

Zijn collega in de Kamer, Anne Dedry, legde tijdens een persconferentie uit dat de fopsoftware ervoor heeft gezorgd dat wagens veel meer stikstofoxide uitstoten - goed voor een aandeel van 2,2 tot 12 procent van de NOx-uitstoot in ons land. En dat leidt volgens Dedry tot een aanzienlijke meerkost voor de ziektverzekering.

Zaak van volksgezondheid

Voor Ecolo-Groen is het schandaal dan ook niet alleen een verhaal van consumentenbescherming en milieuvervuiling, maar in het bijzonder een zaak van volksgezondheid. Regering en parlement moeten volgens Calvo het momentum aangrijpen om van milieu en volksgezondheid een prioriteit te maken.

Naast de vraag om een strafklacht, in samenspraak met het RIZIV, willen de groenen dat in de Kamer een ad hoc commissie in het leven wordt geroepen om het dossier verder op te volgen. Voor het geval dat de andere partijen daar niet op ingaan, houden ze een onderzoekscommissie als stok achter de deur.

Nog in het parlement wil Groen dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke aan het Rekenhof een onderzoek vraagt naar de fiscale inkomsten die de staat heeft gederfd door de fraude, terwijl minister Peeters de Economische Inspectie moet activeren om alle mogelijke misbruiken in kaart te brengen. Ook kan Peeters onderzoeken hoe consumenten in de toekomst beter en eerlijk geïnformeerd kunnen worden en welke controles sterker kunnen.