‘Startbaan luchthaven Antwerpen wellicht langer dan mag’

Een meting van de startbaan van Antwerp Airport op online foto’s doet het college van burgemeester en schepenen van Borsbeek besluiten dat de er ‘wellicht’ een verlenging is geweest tot 1.517 meter. De gemeente wijst erop dat de milieuvergunning slechts een lengte van 1.510 meter toelaat.

‘Bij controle en vergelijking werd vastgesteld dat de startbaan van de internationale luchthaven Antwerpen wellicht werd verlengd’, klinkt het in een persmededeling. ‘Op de meest recente luchtfoto’s - van april 2015 - van Google Earth is duidelijk te zien hoe de drempel van baan 29 op het grondgebied van de gemeente Borsbeek werd verlegd naar het oosten, met een verlenging van de startbaan tot gevolg.’

De gemeente vindt de veronderstelde verlenging in strijd met een overeenkomst van 19 januari 2006 tussen het Vlaams gewest met de gemeente. ‘De overeenkomst stelt dat de startbaan niet wordt verlengd en dat de drempel baan 29 niet wordt verlegd’, klinkt het. Ook zou een verlenging in strijd zijn met de milieuvergunning, die “zeer nadrukkelijk stelt dat de epxloitatie een terrein voor vliegvelden met een start- en landingsbaan van 1.510 meter omvat”.

Borsbeek voelt zich voor een voldongen feit geplaatst en heeft daarom minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA), het Vlaams gewest en de luchthavenuitbater een brief gestuurd. De gemeente vraagt aan het gewest de veronderstelde verlenging ongedaan te maken door de drempel terug te plaatsen.

Ook stelt het college een officiële opmeting van de landingsbaan voor door een ‘onpartijdige en erkende gerechtsdeskundige-landmeter’.