‘Opvang vluchtelingen op militaire basis Lombardsijde is onwettelijk’
Foto: vln

Volgens de burgemeester van Middelkerke, Janna Rommel-Opstaele, is de opvang van asielzoekers in de militaire basis van Lombardsijde onwettelijk. Dat meldt ze vrijdag.

Middelkerke heeft, net als Koksijde, nog heel wat open vragen over de opvang van asielzoekers in de operationele legerbasissen van Lombardsijde en Nieuwpoort. 'Als gevolg van deze bekommernis heb ik juridisch advies ingewonnen bij specialisten inzake ruimtelijke ordening. Tot mijn eigen grote verontwaardiging blijkt dat de voorgenomen inplanting niet alleen onveilig, maar ook stedenbouwkundig onwettelijk is', aldus de burgemeester.

De Vlaamse regering heeft op 17 juli 2015 pas beslist dat er een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning nodig is om een militaire functie om te zetten in een functie voor asielcentrum. 'Hoewel deze wetswijziging nog niet gepubliceerd is in het staatsblad, meent de burgemeester dat de gestemde wet toch moet worden nageleefd. Het zou getuigen van onbehoorlijk bestuur van de federale overheid om snel een asielcentrum te organiseren dat tegen de Vlaamse wetgeving ingaat', aldus de burgemeester.

Ook de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, stelde zich al vragen over de voorschreven wetten. 'Volgens de bevoegde minister, Joke Schauvliege, is er geen probleem. Wij hebben die vraag ook gesteld. Het zou natuurlijk heel wat oplossen mocht ze dat antwoord laten publiceren, zodat iedereen zekerheid krijgt over de wettelijkheid.' Inmiddels kreeg Koksijde ook te horen dat de eerste van de 300 vluchtelingen op 7 oktober zullen aankomen. Twee weken later volgt een evaluatie en zal bekeken worden of dat aantal nog kan verhoogd worden.