Vreg: 'Gaan netvergoeding zonnepanelen niet afvoeren'
Foto: Bas Beentjes / Hollandse Hoogte

De Vlaamse energieregulator Vreg ontkent de plannen om het prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen af te voeren, zoals het Belang van Limburg schreef.

Sedert 1 juli betalen 220.000 gezinnen met zonnepanelen een prosumententarief. Dat is een vergoeding die ze moeten betalen om de elektriciteit van hun installatie op het net te zetten. Het gaat om een bedrag in verhouding met de kracht van hun installatie. 

'Het is niet de bedoeling van de Vreg om het prosumententarief op korte termijn af te voeren', stelt de energieregulator. 'Wel onderzoekt de VREG om op termijn voor alle netgebruikers, ongeacht of ze zonnepanelen hebben of niet, over te stappen op een ander tarieftype voor de aanrekening van de kosten voor het distributienet, een zogenaamd capaciteitstarief, dat (meer) op kW is gebaseerd en minder (of niet meer) op de gemeten hoeveelheid kWh die door de aansluiting gaat zoals nu het geval is.'

De Vreg werkt dus wel aan een capaciteitstarief, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting op het net. De energieregulator wijst erop dat het prosumententarief ook op capaciteit gebaseerd is en daarom in het verlengde ligt van het prosumententarief. Die verandering is volgens de Vreg niet ingegeven door onvrede over het oude tarief. Het tarief zou beter de kosten van de netbeheerder reflecteren en eenvoudiger zijn.