De Amerikaanse president Barack Obama heeft donderdag een toespraak gegeven naar aanleiding van de massaschietpartij op een campus in de Amerikaanse staat Oregon. De president is triest en woedend dat hij steeds dezelfde toespraak moet geven. 'Op één of andere manier is dit routine geworden.'

'We zijn het enige beschaafde land ter wereld dat dit soort massaschietpartijen elke paar maanden meemaakt', reageerde Barack Obama. De president hield zijn toespraak naar aanleiding van de schietpartij op een campus in Oregon, die wellicht aan dertien mensen het leven heeft gekost.

Het is niet de eerste toespraak die de president hield (zie video). Er vonden maar liefst 25 mass shootings plaats sinds Obama in het Witte Huis verblijft. De ondertoon in zijn toespraak is dan ook duidelijk veranderd.  'Op de één of andere manier is dit routine geworden. De verslaggeving is routineus en mijn reactie hier, op dit podium, is uiteindelijk ook routine. We zijn hier gevoelloos voor geworden.'

‘Het is een politieke keuze om te aanvaarden dat dit om de zoveel maanden gebeurt in Amerika’, verklaarde de president tijdens zijn speech in het Witte Huis. ‘We zijn collectief aansprakelijk ten opzichte van die families die een naaste hebben verloren als gevolg van onze inactiviteit.’

‘Onze gedachten en onze gebeden volstaan niet’, zei hij verder. ‘Ze helpen niet om te voorkomen dat er volgende week of binnen enkele maanden ergens anders in Amerika een nieuw bloedbad zal worden aangericht.’

‘We kunnen daar iets aan veranderen, maar dan zullen we onze wetten moeten veranderen’, luidde het tot slot. Maar is het erg twijfelachtig of de zoveelste oproep van Obama om de wapenwet aan te passen effect zal hebben. Voor een wetswijziging is een goedkeuring nodig van de beide kamers in het Congres. De Republikeinen, die zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden over een meerderheid beschikken, hebben eerdere pogingen om tot een strengere wapenwetgeving te komen in het verleden telkens afgeblokt.