Heeft de regering van premier Charles Michel (MR) na één jaar echt voor verandering gezorgd? De Standaard toetst de werkelijkheid aan de voornemens in het regeerakkoord. Welke bakens zijn er verzet, en vooral: wat zeggen de cijfers daarover?

De cijfers, niet het rapport

De regering van Charles Michel (MR) is volgende week jarig en om die gebeurtenis te markeren maakt De Standaard... geen rapport. Noch de premier, noch zijn ministers en staatssecretarissen krijgen de ...