Niet meer, maar minder mensen aan het werk
Mocht heel het land de Vlaamse werkzaamheidsgraad van 71 procent hebben, dan was de doelstelling voor 2020 binnen bereik. Foto: Ivan Put

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalt, er waren in geen jaren zoveel openstaande vacatures, de loonkostenhandicap slinkt en we hebben opnieuw een handelsoverschot. En toch daalt het aantal Belgen dat werkt. Voorlopig vertaalt het beleid zich volgens Eurostat niet in extra jobs. Of is dat schijn?

‘Het is onze ambitie om een groeibeleid te voeren om ons concurrentievermogen te versterken en op deze manier ervoor te zorgen dat onze ondernemingen extra banen creëren.’ Het regeerakkoord ...