Wouter Deprez: 'Ik ben niet de clown zonder inhoudelijke argumenten'
Foto: Fred Debrock
Met drie pamfletten en een klein miljoen lezers op Facebook gooit Wouter Deprez zich voorop in de redding van 12 hectare Limburgs bos. En dat is nog maar het begin. dS Weekblad ging op bezoek bij de geëngageerde komiek. ‘Ik verplicht me nu geregeld tot een gewetensonderzoek: of ik net zo blij zou zijn als iemand anders in dit dossier de zaken in beweging zou krijgen’

Al tien jaar sluit Vlaanderen en Nederland Wouter Deprez in de armen. Hij is slim, dus snel, ook in relativeringsvermogen. ‘Ik ben de Wouter Beke onder de komieken. Onder collega’s word ik als "den braven" van de bende beschouwd', zegt Deprez in dS Weekblad. Het was dan ook behoorlijk schrikken, toen de zachtzinnige ‘braven’ de tanden liet zien op 15 september, met een eerste uitvoerige post op Facebook. Naam en toenaam werden vernoemd, de voeten flex vooruit.

Het dossier in kwestie is dik en dens, maar waar het op neerkomt: 12 hectare bos minder in Limburg. Het transportbedrijf Essers wil uitbreiden, en dat kan naar eigen zeggen alleen daar en daar alleen: in waardevol natuurgebied dat deel uitmaakt van het netwerk Natura 2000, beschermd door Europa. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege stemde na een gunstig milieueffectenrapport (MER) in met de gevraagde bestemmingswijziging: van natuurgebied naar industrieterrein. 

Zijn post werd een klein miljoen keer gelezen, zijn verontwaardiging breed gedeeld, en al snel werd minister Schauvliege om een antwoord gevraagd in Terzake. Dat werd een spijtige passage. Zo noemde ze Essers een ‘watergebonden bedrijf’, waardoor de uitbreiding dus noodgedwongen ‘aan water moet gebeuren’. Dat was twee keer fout: er is in geen kilometers water in de buurt, en dat heeft Essers ook niet nodig. Haar woordvoerder had het over een verspreking: de minister bedoelde net het omgekeerde. 

Een moment van glorie, toen je de minister uit de bocht zag schuiven?

Deprez: ‘Maar nee. Ik had compassie met haar. Ik zag iemand die vreselijk op haar ongemak was, bang zelfs. Iemand die niet op haar plaats zit, die niet weet waarover ze praat. Het was kijken naar onvermogen, en naar schaamte over dat onvermogen. Ik heb daar oprecht medelijden mee. Maar de functie, en de manier waarop die wordt ingevuld, die wil ik wel hard kunnen aanpakken als dat nodig is. Dat is een democratische verworvenheid. Dat onderscheid maak ik moeiteloos.'

Vanwaar plots die verbetenheid?

Deprez: ‘Ik ben al veel langer bezig met bosbeheer, met ruimtelijke ordening. Dat is begonnen toen ik terugkwam van Zuid-Afrika, waar we met ons gezin een jaar hebben gewoond. Dat geldt ongetwijfeld voor iedereen die na langere tijd terugkeert naar Vlaanderen, maar: wat vond ik het hier grijs! Zoveel beton! Het is natuurlijk onfair vergelijken tussen het kleine, dichtbevolkte Vlaanderen en het weidse Zuid-Afrika. Maar ook een klein en dichtbevolkt gebied kan veel beter dan dit. Ik wou die verontwaardiging vasthouden, niet laten overgaan in dat kenmerkende Vlaamse schouderophalen. En dus ben ik erover beginnen lezen.'

Als het er echt op aankomt, lijkt het altijd weer een strijd tussen economie en ecologie. Wat met de jobs die Essers belooft?

Deprez: ‘Dat is het vaste refrein van Schauvliege: het valse dilemma tussen jobs en natuur. Om te beginnen is ze minister van Leefmilieu, niet van Economie, niet van Werk. Dan zou zij op zijn minst toch al moeten ophouden met die eeuwige framing van natuur als een vijand voor de economie. En met die stereotypering van natuurbewegingen als een bende wereldvreemde heikneuters. Natuurlijk mag Essers uitbreiden, en ik begrijp dat die uitbreiding daar voor hen op de meest kostenefficiënte wijze kan. Maar je mag toch hopen dat een wetgever het algemene belang laat voorgaan op het privébelang? Trouwens: waarom zou Essers niet enkele kilometers verderop kunnen uitbreiden, maar dan wél met gemak naar het buitenland verhuizen, waarmee het nu staat te dreigen?’

In dS Weekblad heeft Wouter Deprez het komende zaterdag over zijn engagement en de impact van zijn berichten, de wantoestanden in ruimtelijke ordening, en het arsenaal dat hij de komende weken in stelling zal brengen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig