De medische regularisatie van vreemdelingen wordt te strikt geïnterpreteerd. Dat stelt een groep dokters, advocaten, juristen en terreinwerkers die rond deze materie een witboek uitbracht, dat donderdag voorgesteld werd bij Dokters van de Wereld. Zij vrezen dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de medische regularisatie herleidt tot een 'vergunning om te vrezen'.

Het aantal medische regularisaties nam de voorbije jaren sterk af omdat er meer uitwijzingen waren. De medische regularisatie wordt geregeld via artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Het artikel werd al meermaals verstrengd, hekelt de groep. 'De zeer enge interpretati'e van het artikel heeft geleid tot een reeks malfuncties in de behandeling van de aanvragen die niet langer aanvaardbaar is', klinkt het. Het merendeel van de aanvragers die teruggestuurd worden, lijdt aan een ziekte die levensbedreigend kan zijn en moet terug naar een land moet waar ze niet de nodige zorg kunnen krijgen, klinkt het.

'We hebben te maken met zieke migranten, personen die dubbel kwetsbaar zijn', aldus Alexis Deswaef, voorzitter van de Ligue des Droits de l’Homme. Het huidige beleid 'is om statistische redenen herleid tot het zo weinig mogelijk regulariseren, ten nadele van de mensen die men terug naar de dood stuurt'. Volgens Céline Verbrouck van de Franstalige mensenrechtenliga blijkt uit juridische en medische analyse dat de DVZ de medische deontologie schendt. 'Sommige adviezen zijn eerder juridisch dan medisch en worden uitgeschreven zonder de patiënt te consulteren.'

Het witboek wil inzicht bieden in een toepassing van de wet met respect voor de rechten van de zieke vreemdeling. De initiatiefnemers raden een aanpassing van de wet voor een snellere procedure met respect voor de rechten van de patiënt aan, alsook een gewaarborgde zorg in het land van herkomst bij een definitieve uitwijzing.

In 2014 kregen 1.548 personen een verblijfsvergunning om humanitaire (9bis) of medische reden (9ter). Aan 18.003 anderen werd het verblijf geweigerd. In 2011 kregen nog 9.509 personen een verblijfsvergunning om humanitaire of medische reden en werden 30.417 geweigerd. Vanaf 2012 nam het aantal regularisaties af: in dat jaar waren er 4.412 positieve beslissingen en 39.684 weigeringen, zo blijkt uit de DVZ-cijfers in het witboek.