Open Vld-deelstaatsenator Ann Brusseel pleit ervoor dat het huisverbod als preventieve maatregel bij dreigend familiaal geweld meer wordt toegepast door de parketten en dat de maatregel ook beter wordt nageleefd. Ze verwijst naar het regeerakkoord 'waarin zwart op wit staat dat partnergeweld prioritair moet worden aangepakt. Eén van de belangrijkste preventieve instrumenten inzake familiaal geweld is net de tijdelijke uithuiszetting van de potentiële geweldenaar'.

Hoewel de parketten sinds 2012 de mogelijkheid hebben om bij crisissituaties een tijdelijk huisverbod op te leggen ten aanzien van de potentiële dader, blijkt uit de cijfers die Brusseel opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens dat deze maatregel slechts sporadisch zou worden opgelegd. De gegevensbank van de procureurs-generaal leert dat het tijdelijk huisverbod in 2013 in 32 dossiers werd toegepast en in 2014 in 33 dossiers.

De gegevensbank blijkt echter onvolledig aangezien de maatregel in Brussel nooit zou zijn toegepast, maar er in 2014 wel vijf overtredingen van het huisverbod zijn vastgesteld. Ook zijn 40 procent van de meldingen afkomstig uit Doornik. 'De verdeling van de dossiers per arrondissement laat vermoeden dat de coderingsrichtlijnen niet strikt zijn gevolgd in alle correctionele parketten,' erkent ook minister Geens.

Uit de onvolledige cijfers blijkt voorts dat niet alle parketten het tijdelijk huisverbod als preventieve maatregel bij partnergeweld toepassen. 'Helemaal zorgwekkend is dat in de weinige gevallen dat het tijdelijk huisverbod wordt toegepast, deze maatregel in meer dan één op de drie gevallen wordt overtreden. Meer concreet blijkt het huisverbod te worden overtreden in 24 op de 65 gevallen. Hieruit leid ik af dat de maatregel niet alleen te weinig wordt toegepast, maar bovendien dat er te weinig wordt ingezet op de naleving van de maatregel door de potentiële geweldpleger', concludeert Brusseel.

Ze vindt het bijzonder verontrustend, daar het huisverbod juist de dreigende geweldspiraal wil doorbreken. Het effect van deze maatregel gaat volledig verloren als deze niet wordt nageleefd. 'Ik ben dan ook verheugd dat minister Geens aangeeft dat hij de toepassing van deze maatregel gaat evalueren', zegt de Open Vld’ster.