Heeft de regering van premier Charles Michel (MR) na één jaar echt voor verandering gezorgd? De Standaard toetst de werkelijkheid aan de voornemens in het regeerakkoord. Welke bakens zijn er verzet, en vooral: wat zeggen de cijfers daarover?

Een jaar arbeidsmarktbeleid onder Michel I. Wat moet u onthouden?

Van een hete herfst over een kerstbestand tot een nieuwe nationale betoging nu 7 oktober. De regering leefde een heel jaar lang op gespannen voet met de vakbonden, maar hakte toch al veel knopen door. De pensioenleeftijd gaat omhoog, brugpensioen wordt minder evident en een inschakelingsuitkering in afwachting van een eerste job kan enkel nog onder voorwaarden. Verdere loonlastenverlagingen en een indexsprong moeten de concurrentiekracht vergroten en jobs opleveren.

Start regering Michel

Regeerakkoord

De regering-Michel gaat van start met een ambitieuze agenda rond arbeidsmarktbeleid in het regeerakkoord, door De Standaard meteen samengevat als 'Wie ...