Heeft de regering van premier Charles Michel (MR) na één jaar echt voor verandering gezorgd? De Standaard toetst de werkelijkheid aan de voornemens in het regeerakkoord. Welke bakens zijn er verzet, en vooral: wat zeggen de cijfers daarover?

De arbeidsmarktexperten uit de Kamer

De Standaard vroeg aan de arbeidsmarktexperten van meerderheid en oppositie hoe zij een jaar arbeidsmarktbeleid evalueren. Hoe analyseren zij de beslissingen die zijn genomen, welke steken heeft de regering laten vallen, en waar moet Kris Peeters dringend werk van maken?

In de reeks '1 jaar Michel' laat De Standaard de experten over het thema uit meerderheid en oppositie aan het woord. Dit artikel verschijnt elke dag alleen online en exclusief voor abonnees ...