Smeyers (N-VA) laat discussie over toekenning kinderbijslag niet los
Sarah Smeyers (N-VA). Foto: Christophe Licoppe/photo news

Een getrapte toekenning van kindergeld aan nieuwkomers kan een besparing van 90 miljoen euro per jaar opleveren, zegt N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers. Toen ze het wetsvoorstel onlangs indiende kwam er nochtans kritiek van alle kanten. En ook minister-president Bourgeois heeft al gezegd dat het niet aan de orde is.

De besparing van 90 miljoen euro is volgens Smeyers nog ‘een zeer voorzichtige en conservatieve raming’. ‘Want de kans dat het aantal nieuwkomers de komende jaren nog verder zal toenemen, is groot, zeker gezien de hoge instroom van vluchtelingen.’

Toen Smeyers onlangs het idee van een getrapte toekenning van kinderbijslag opperde, kreeg ze vanuit verschillende hoeken de wind van voren. Eén van de kritieken luidde dat het om een druppel op een hete plaat zou gaan, omdat de besparing maar miniem zou zijn. CD&V-vicepremier Kris Peeters stelde dat de kosten voor de kinderbijslag voor asielzoekers slechts zes miljoen euro bedragen op een totaal budget van zes miljard.

Na enig rekenwerk komt de N-VA’ster evenwel uit op een besparing van 90 miljoen euro per jaar. Het voorstel komt erop neer dat een nieuwkomer pas na vier jaar aanwezigheid in België recht zou hebben op kindergeld. De jaren voordien zou er een stapsgewijze toekenning zijn, waarbij Smeyers uitgaat van de huidige gemiddelde kinderbijslag in Vlaanderen, dus 170 euro per maand per kind. Dat zou dan neerkomen op 42,5 euro per maand na een jaar in ons land, 85 euro per maand na twee jaar, 127,5 euro per maand na drie jaar en 170 euro per maand na vier jaar.

Niet alleen asielzoekers, maar alle nieuwkomers

Smeyers gaat bij haar berekening uit van de gemiddeld 57.000 nieuwkomers die zich de voorbije vier jaar voor lange tijd in ons land hebben gevestigd, wat neerkomt op 17.400 kinderen, onder meer via volgmigratie. Volgens de huidige regels zou dat tijdens de eerste vier jaar neerkomen op 177,48 miljoen euro aan kinderbijslag, terwijl dat na een wetswijziging zoals Smeyers die voorstelt, 88,74 miljoen euro zou bedragen.

Het gaat hier niet alleen om asielzoekers, maar om alle nieuwkomers, dus bijvoorbeeld ook Belgische gezinnen die terugkeren na een lang verblijf in het buitenland. De kinderbijslag enkel voor asielzoekers beperken is een vorm van discriminatie die niet zou worden goedgekeurd door een rechtbank.

Bourgeois: ‘Getrapte kinderbijslag niet aan de orde’

Smeyers heeft het wetsvoorstel voor een getrapte toekenning van de kinderbijslag op het federale niveau ingediend. Op die manier kon het aan de asielcrisis worden opgehangen. Maar eigenlijk is dat gewestelijke materie. Vlaams minister-president Geert Bourgeois, partijgenoot van Smeyers, heeft eerder in een interview met De Standaard al gezegd dat een getrapte kinderbijslag niet aan de orde is.

Bourgeois: ‘Op Vlaams niveau is dat niet aan de orde. In ons regeerakkoord zijn we uitgegaan van de visie: een kind is een kind. Ik ben de bewaker van dat regeerakkoord. De aanpassing van de kinderbijslag staat pas op de agenda in 2017 of 2018. We zullen zien wat er dan op tafel ligt. In alle eerlijkheid, bij de opmaak van het regeerakkoord is niet gesproken over vluchtelingen.’

‘Het Vlaamse beleid gaat niet over de instroom van vluchtelingen, maar over integratie. We mogen trots zijn op onze inburgering, onze trajecten naar werk, ons inclusief onderwijs, onze pleegzorg. Voor bijkomende capaciteit maken we 120 miljoen euro vrij.’