In een opmerkelijk opinieartikel vraagt de Amerikaanse ambassadrice Denise Bauer aan België om opnieuw te investeren in defensie.

‘We kunnen het ons niet permitteren te besparen op onze collectieve verdediging.’ In haar opiniestuk in De Standaard toont de Amerikaanse ambassadrice Denise Bauer zich kritisch over de aanhoudende bezuinigingen. ‘België heeft een sterke reputatie als betrouwbare Navo-bondgenoot. (...) Maar na twee decennia van besparingen op defensie is België nu een van de Navo- leden die het laagste percentage van hun bnp aan defensie besteden.’

De kritiek van de topdiplomate volgt nauwelijks enkele dagen na een gelijkaardige boodschap van Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Die vertelde aan Terzake dat ‘België de besparingen op defensie dringend moet stopzetten’. Hij verwees naar de afspraken die vorige jaar werden gemaakt tijdens de Navo-top in Wales. Toen spraken de lidstaten af om parallel met de economische groei ook de defensie-uitgaven te laten stijgen.

Net zoals Stoltenberg wijst Bauer op de diverse spanningen in de wereld. Ze koppelt de gruweldaden van IS aan de huidige vluchtelingencrisis in de Europese Unie. Ook de ‘opkomst van gewelddadig extremisme in onze landen’ moet worden bestreden. ‘Gezien het huidige onzekere veiligheidsklimaat is het belangrijker dan ooit om blijk te geven van een gedeeld engagement voor onze toekomstige gezamenlijke defensie.’

Het is uiterst ongewoon dat een Amerikaanse ambassadeur via een vrije tribune het gastland rechtstreeks op de vingers tikt. Toch reageerde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vanuit Tunis begripvol. ‘Het is geen geheim dat ik de solidariteit met onze internationale partners, ook op het vlak van budget, belangrijk vind. Op dit moment werken we binnen de regering hard aan een strategisch plan, waarbij ik mijn partners in de regering oproep om deze open brief niet zomaar naast zich neer te leggen.’