VUB-Onderzoek met videocamera’s in eerste graad middelbaar onderwijs

Waarom jongens zich onheus behandeld voelen in de klas

Jongens krijgen op school tot drie keer meer negatieve feedback dan meisjes. En dat is echt niet alleen omdat ze zich minder goed of oplettend gedragen. Leerkrachten behandelen jongens en meisjes niet opzettelijk verschillend, ze zijn er zich doorgaans niet van bewust. Dat blijkt uit onderzoek met videocamera’s in klassen van de eerste graad secundair onderwijs.

Joris Snaet

Ten dele roepen jongens het over zichzelf af: ze vertonen meer storend gedrag in de klas dan meisjes, zoals roepen of niet opletten. Maar dat verklaart niet het hele verschil, zegt Els Consuegra, die ...