Fiat voor investeringsplan Doel 1 en 2
Foto: reuters
Het investeringsplan van Electrabel om Doel 1 en 2 tien jaar langer open te houden is goedgekeurd door het Fanc, de Belgische nucleaire toezichthouder. Daarmee heeft Electrabel een tweede grote horde genomen.

Het Fanc heeft het investeringsplan van Electrabel voor Doel 1 en 2 goedgekeurd. Daarbij heeft de overheidsinstelling die in ons land toeziet op de nucleaire veiligheid, alvast haar voorzorgen genomen voor het geval Electrabel het plan niet zou naleven. Dat leert een kennisgeving in het Belgisch Staatsblad van dinsdag.

Stok achter de deur is de verankering van het zogenaamde actieplan – waarin de veiligheidswerken- en acties opgelijst worden – en van de timing ervan in een koninklijk besluit. ‘Op die manier wordt het plan wettelijk afdwingbaar’, licht de woordvoerster van het Fanc, Nele Scheerlinck, toe.

Het investeringsplan omvat een rist werken die de veilige uitbating tot 2025 moeten verzekeren. Vandaag zal het Fanc wellicht meer duidelijkheid verschaffen over wat Electrabel allemaal moet doen. De nucleaire toezichthouder maakt een onderverdeling in prioritaire en niet-prioritaire acties. 

De nucleaire toezichthouder gaf nog wel geen definitief groen licht voor de verlenging. Het Fanc stipte een reeks investeringen aan als prioritair. Pas als die uitgevoerd zijn, geeft het echt zijn zegen. Vooral voor Doel 1 zal Electrabel haast moeten maken. Die reactor ligt stil, maar moet deze winter meehelpen om de stroombevoorrading in ons land te verzekeren.

Het Fanc maakt zich wel sterk dat het actieplan uitgevoerd kan worden zonder dat er een milieueffectenrapport of publieke raadpleging noodzakelijk zijn. Voor oppositiepartij Groen is de verlenging van de levensduur illegaal zonder milieueffectenrapport. 'Op die manier laat het Fanc na om zijn rol op te nemen als waakhond van de nucleaire veiligheid, en laat het de burgers en de werknemers in de steek', aldus fractieleider Kristof Calvo.