Jaar vroeger fiscale regularisatie
Foto: pn
De federale regering denkt er sterk aan om de nieuwe permanente fiscale regularisatie al vanaf volgend jaar in te voeren. ‘Anders brengt de kaaimantaks niet op wat ervan verwacht wordt’, klinkt het in regeringskringen.

Dat er een nieuw permanent systeem voor fiscale regularisatie zou komen, was een van de grote verrassingen uit het begrotingsakkoord dat de regering-Michel afgelopen zomer sloot. De maatregel zou wel pas ingaan vanaf 2017 en zou dan jaarlijks 250 miljoen euro in het laatje moeten brengen.

Maar de kans is heel groot dat het systeem volgend jaar al ingevoerd wordt. Er wordt immers gevreesd dat zonder die fiscale regularisatie de kaaimantaks niet zal opbrengen wat ervan verwacht wordt. De opbrengst van de kaaimantaks werd in eerste instantie geraamd om 460 miljoen euro. Maar tijdens de jongste begrotingscontrole werd die raming nog eens met 260 miljoen euro verhoogd.

De kaaimantaks is een doorkijkbelasting die het zinloos maakt voor belastingplichtigen om hun geld te verstoppen in schimmige buitenlandse structuren. Er wordt gedaan of die structuur niet bestaat en de belastingplichtige wordt belast alsof hij de inkomsten zelf ontvangen heeft.

Maar het succes van die kaaimantaks is nauw verbonden met de mogelijkheid om eventueel grijs of zwart geld dat in die structuur steekt te regulariseren. Want het spreekt voor zich dat de fiscus nieuwsgierig zal zijn naar de oorsprong van het kapitaal in de structuur. En als belastingplichtigen de kans hebben om met hun kapitaal boven water te komen, is de kans groter dat zij de kaaimantaks zullen betalen.

De beslissing om de regularisatie te vervroegen is nog niet officieel genomen, maar geen enkele partij is a priori tegen.