Voor de Verenigde Naties in New York heeft premier Charles Michel woensdag veel aandacht besteed aan de verkiezingen in Afrika. Hij riep de Afrikaanse staatshoofden op de verkiezingscycli te respecteren zoals die in de grondwetten zijn verankerd.

Net als andere Belgische regeringsleiders reserveerde ook Michel in zijn eerste toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een belangrijke plaats voor Afrika. Daarbij stond de democratisering en respect voor de rechtsstaat centraal. De premier wees erop dat er op het continent dit en volgend jaar verscheidene belangrijke verkiezingen op de agenda staan.

‘Er is geen democratie zonder legitimiteit. En er is geen legitimiteit zonder respect voor het grondwettelijke pact dat volkeren en hun leiders verenigt’, betoogde de premier, die de goede voorbeelden in Nigeria en Senegal prees en de recente couppoging in Burkina Faso veroordeelde. In Burundi gingen de verkiezingen gepaard met een protestgolf tegen het derde mandaat van president Pierre Nkurunziza. Het electorale geweld kostte tientallen mensenlevens. Michel laakte ‘de koppigheid om aan de macht te blijven’ en drong aan op een politieke dialoog tussen regering en oppositie.

In de Democratische Republiek Congo, waar president Joseph Kabila het einde van zijn tweede mandaat ziet naderen, zouden volgend jaar presidentsverkiezingen moeten plaatsvinden. ‘Het respect voor de rechtsstaat en voor de grondwettelijke regels is de enige weg naar stabiliteit. Iedereen verwacht dat de politieke verantwoordelijken in het land tonen dat ze het hogere belang van hun land en hun volk is dat ze in hun hart dragen’, zo verklaarde Michel.

Terrorisme en Syrië

Michel stond ook stil bij de strijd tegen het terrorisme en Syrië. 'Het gaat niet om een keuze tussen de barbarij van Islamitische Staat of de tirannie en moordpartijen van al-Assad. We moeten parallel optreden. We moeten IS vernietigen en tezelfdertijd moeten we een politieke transitie naar vrije en geloofwaardige verkiezingen forceren', verklaarde hij.

In zijn toespraak -waarin hij ook aandacht had voor de precaire situatie in Libië en de Sahel, het conflict in Oekraïne, de vluchtelingenproblemen en de strijd tegen mensensmokkelaars- beklemtoonde Michel het belang van internationale samenwerking, dialoog en wederzijds begrip. De vredesakkoorden in Colombia, het Iraanse nucleaire akkoord en het herstel van diplomatieke relaties met Cuba zijn voorbeelden dat die waarden resultaat opleveren, aldus de eerste minister.

Michel bepleitte 'moed, verantwoordelijkheidszin en solidariteit' in het streven naar een betere wereld. 'Entre le monde parfait et le monde meilleur, je choisis le monde meilleur', zo citeerde de eerste minister zijn illustere voorganger Paul-Henri Spaak, die bijna zeventig jaar geleden de eerste voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN werd.

De uiteenzetting (in het Frans):

Reynders dringt aan op coördinatie tegen IS

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) neemt in New York deel aan een open vergadering van de VN-Veiligheidsraad die gedomineerd wordt door de lancering van Russische luchtaanvallen op doelwitten in Syrië.

Dat de Russen aan operaties tegen het terrorisme deelnemen, vindt de minister een goede zaak. ‘Maar ze moeten gecoördineerd zijn.’

‘We moeten zeker zijn dat de aanvallen gericht zijn op terroristen, en niet op burgers of de gematigde oppositie’, zegt Reynders.

Reynders beklemtoont dat een breed en gecoördineerd militair offensief tegen IS maar zin heeft als er parallel ook initiatieven worden genomen om een politiek transitieproces in Syrië op gang te brengen en als de bombardementen op de Syrische burgerbevolking stoppen. ‘De twee moeten samengaan. Zo niet zal dat enkel de rekrutering van de terroristische organisaties versterken.’

Ontwerpresolutie

Bij de opening van de zitting van de VN-Veiligheidsraad beklemtoonde de Russische buitenlandminister Sergey Lavrov dat Rusland zich op vraag van president Bashar al-Assad op het strijdtoneel begeeft.

Lavrov, die de zitting van de VN-Veiligheidsraad voorzit, kwam tegelijkertijd ook op de proppen met een ontwerpresolutie waarin wordt opgeroepen tot een breed internationaal front tegen IS.

De Amerikaanse buitenlandminister John Kerry reageerde dat Washington een ‘echt engagement’ van Rusland in de strijd tegen IS zou waarderen, maar hij twijfelde openlijk aan de intenties van Moskou.

‘We mogen en zullen onze strijd tegen IS niet verwarren met steun voor al-Assad’, verklaarde Kerry, die duidelijk maakte dat de Amerikaanse bombardementen op Syrische doelwitten zullen doorgaan.