‘Jongeren met migratieachtergrond krijgen ondanks zelfde cijfers sneller C-attest’
Foto: Jimmy Kets

Al hebben leerkrachten niet de intentie, toch krijgen jongeren met een migratieachtergrond sneller een C-attest dan andere leerlingen die dezelfde resultaten behaalden. Dat stelt Onderwijskundige Els Consuegra (Vrije Universiteit Brussel) vast in haar doctoraat.

‘De beslissing om een C-attest te overhandigen is niet alleen gebaseerd op resultaten. Leerkrachten laten zich - niet intentioneel - leiden door stereotypen en verwachtingen’, zegt Onderwijskundige Els Consuegra.

‘Kinderen met een migratieachtergrond krijgen daarom sneller een C-attest dan anderen met dezelfde resultaten. Zonder ‘stouter’ te zijn of een slechtere attitude te hebben.’ Ze analyseerde voor haar doctoraat onder meer de studieresultaten van jongeren in de A- en B-stroom uit de eerste graad secundair onderwijs.

Jongens met ‘rijke’ ouders minder bestraft

In het onderzoek van Consuegra blijkt verder ook dat leerkrachten nog meer onbewust gedrag vertonen. Leerkrachten zijn namelijk veel strenger voor jongens dan voor meisjes in het middelbaar onderwijs. ‘Uit het onderzoek blijkt dat leerkrachten bijna drie maal zoveel aandacht hebben voor het negatieve gedrag en de negatieve eigenschappen van jongens dan van meisjes. Jongens voelen zich ook zelf minder gelijkwaardig behandeld dan meisjes.’

Opvallend in het onderzoek is dat niet alle jongens gelijk zijn voor de wet. ‘Jongens met ouders van een hogere beroepsstatus blijven makkelijker onbestraft voor hun storend gedrag dan andere jongens.’

Minder aan de beurt en minder vragen

Uit het onderzoek bleek verder dat meisjes in het algemeen meer participeren in de klassengesprekken, maar dat geldt niet voor meisjes die thuis geen Nederlands spreken met hun ouders. ‘Zij steken het minst hun hand op en krijgen het minst vragen van de leerkracht of het minst de beurt om te spreken. Kansen om te spreken in de klas zijn echter voor deze groep leerlingen van cruciaal belang om de taalvaardigheid te verbeteren.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig