Weyts: 'rapporten zijn gebaseerd op reële uitstootmetingen'
Foto: if

De fraude met de uitstootgegevens van miljoenen Volkswagen-auto’s, heeft niet alleen verregaande gevolgen voor het milieu en voor de Duitse autobouwer zelf. Ook grote infrastructuurprojecten in Vlaanderen, zoals het omstreden Uplace, zouden er onder kunnen lijden. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Uplace ontkennen dat er gevolgen zullen zijn voor de grote infrastructuurwerken. 'De rapporten zijn gebaseerd op reële uitstootmetingen', zegt Weyts.

Voor de beslissingen en vergunningen voor die projecten wordt namelijk rekening gehouden met de extra uitstoot die die plannen met zich mee zullen brengen. ‘Maar heel ons beleid is gebaseerd op gegevens die sinds de bekentenis van Volkswagen foutief blijken te zijn’, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). ‘We werden bewust bedrogen. Daarom vragen wij ons af of er geen herberekeningen nodig zijn.’

Volgens berekeningen van Groen zou de dagelijkse uitstoot door de fraude, alleen al voor al het verkeer van en naar Uplace, drie keer hoger liggen dan in de plannen.

Bij stRaten-Generaal, de actiegroep tegen de Oosterweelverbinding, hoopt men dat de Vlaamse regering de cijfers zal herbekijken. Anders dreigen ze met juridische stappen.

'Geen impact op milieueffectenrapport'

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Uplace onkennen echter de impact. Weyts zegt dat de milieueffectenrapporten gebaseerd zijn op reële metingen van vandaag. 'Die rapporten worden gebaseerd op de reële uitstoot, niet op basis van wat Volkswagen op papier zet', zegt Weyts.

Dat benadrukt ook 'De recente berichtgeving rond de dieselwagens heeft geen invloed op de relevantie van het project', zegt Mieke De Sutter van Uplace. 'Het milieueffectenrapport van Uplace is niet gebaseerd op cijfers van autoconstructeurs of op testresultaten die mogelijk niet met de realiteit overeenstemmen. Ons rapport is gebaseerd op reële metingen van uitstoot'.