De besparingsoperatie van de openbare omroep wordt moeilijk, maar niet onmogelijk. Zo heeft minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) gereageerd op VRT. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) denkt dat de VRT ook met minder personeel kwaliteitsvol werk kan leveren.

‘Ik ben ervan overtuigd dat, ook na deze besparingsoperatie, de kerntaken openbare omroep zullen overeind blijven: duiding, cultuur en een aantal andere zaken’, verklaarde Gatz. ‘Wij willen dat traject met de VRT tot een goed einde brengen. Dat is niet eenvoudig, maar ik ben ervan overtuigd dat het kan.’

‘VRT zal het binnen dit budgettaire kader moeten doen’, was minister-president Bourgeois duidelijk. ‘Wij geven een royale bijdrage voor de herstructurering van het bedrijf. We zijn ervan overtuigd dat de VRT haar publieke omroeptaak kan blijven vervullen op een kwaliteitsvolle manier, door dat te doen met minder mensen en door in te zetten op kwaliteit en op digitalisering.’