Overzicht. Hoeveel vluchtelingen moet elk land opvangen?
Foto: *
De Europese ministers van Binnenlandse Zaken hebben dinsdag het spreidingsplan voor vluchtelingen goedgekeurd. Volgens de vrijgegeven cijfers zou ons land 2.448 vluchtelingen moeten opvangen van de eerste groep van 66.000 vluchtelingen. Over de herverdeling van 54.000 vluchtelingen wordt met een jaar uitstel beslist.

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken hebben dinsdag met een gekwalificeerde meerderheid het spreidingsplan goedgekeurd van de Europese Commissie. Roemenië, Tsjechië, Slovakije en Hongarije stemden zoals verwacht tegen de quota. Finland onthield zich, Polen stemde onverwacht voor.

Quota voor 66.000 van 120.000 vluchtelingen

Om het plan goedgekeurd te krijgen en Polen voor te laten stemmen, werd het voorstel op enkele punten aangepast. Zo wordt de groep van 120.000 vluchtelingen opgesplitst in een initiële groep van 66.000 vluchtelingen en een tweede van 54.000. Enkel Italië en Griekenland sturen vluchtelingen door, Hongarije wil niet als ‘frontlijnstaat' worden bestempeld. Vooral de idee van Europese hotspots op zijn grondgebied, ziet het land niet zitten.

Er werd enkel een beslissing genomen over een eerste groep van 66.000 vluchtelingen uit Griekenland en Italië, over de verdeling van 54.000 mensen wordt met een jaar uitstel beslist.  België zal in eerste instantie 2.448 vluchtelingen op moeten vangen, waarvan 579 uit Italië en 1.869 uit Griekenland. In totaal zou ons land 4.465 van 120.000 vluchtelingen op moeten vangen.

Bekijk de herverdelingscijfers voor 66.000 vluchtelingen uit Griekenland en Italië op de kaart hieronder.

Moesten we geen 4.645 vluchtelingen opvangen?

Klopt. In het voorgestelde spreidingsplan werden 4.645 van de 120.000 vluchtelingen toegewezen aan ons land. Er werd dinsdag enkel beslist over een deel van het geheel: over de herverdeling van 66.000 vluchtelingen van de 120.000.

Bovendien heeft de Europese Unie eerder dit jaar ook beslist 40.000 vluchtelingen uit Italië en Griekenland te herverdelen, wat het totaal op 160.000 te verdelen vluchtelingen brengt. Eind juli boden verschillende landen aan 33.000 van de 40.000 op vrijwillige basis op te willen nemen. Ze wilden tegen eind dit jaar toewerken naar  de beoogde 40.000. België zou voor 1.364 vluchtelingen uit deze groep instaan. Belangrijk is dat het hierbij om streefcijfers gaat.

Wanneer we de 2.448 vluchtelingen bij de eerder toegewezen 1.364 vluchtelingen optellen, komen we op een voorlopig totaal van 3.812. 

Bekijk hieronder het overzicht met de samengevoegde cijfers (op te vangen vluchtelingen van totaal 66.000 + 40.000) voor andere landen: