Francken: ‘De Wever heeft niet gezegd dat we oorlogsvluchtelingen moeten weren’
Theo Francken. Foto: Photo News

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is tevreden dat alle Europese landen zich er eindelijk toe verbonden hebben asielzoekers op te vangen. Dat verklaarde hij in De Ochtend op Radio 1. Francken toonde zich ook verrast door de kritiek op de academische toespraak van zijn voorzitter Bart De Wever.

Gisteren bereikten de Europese lidstaten een akkoord over een (vrijwillig) spreidingsplan voor de opvang van 120.000 asielzoekers. ‘Het concept zit goed in elkaar, met hotspots aan de buitengrenzen van de Schengenzone’, vindt Francken. ‘Zo stond het ook al in het verdrag van Dublin, en het werd tijd dat die regels ook toegepast werden en bepaalde landen over de brug kwamen.’

Dat N-VA-Europarlementsleden tegen het spreidingsplan stemde, betekent volgens Francken niet dat zijn partij ertegen is. ‘Men zoekt daar spijkers op laag water. N-VA is in Europa voor het principe van het spreidingsplan, maar ze hebben tegengestemd wegens een aantal amendementen die op het einde nog toegevoegd werden.’

Ondertussen hebben al meer dan 120 gemeenten gehoor gegeven aan de oproep van Francken om vrijwillig asielzoekers op te vangen. ‘Er is veel warmte en solidariteit vanuit de gemeentebesturen’, aldus de staatssecretaris.

'Logisch dat De Wever conventie van Genève analyseert'

Francken kwam ten slotte ook kort terug op de toespraak van zijn voorzitter Bart De Wever bij de opening van het academiejaar gisteren in Gent. Die hield een pleidooi om de conventie van Genève aan te passen. ‘Het ging om een academische beschouwing. Om nu te zeggen dat N-VA dat op tafel legt en dat moet van vandaag op morgen... dat is natuurlijk iets anders.'

'Het is echter logisch dat hij de analyse maakt van de conventie', vond Francken. 'Het klopt dat die in een andere context werd gemaakt, die nu misschien achterhaald is. De Conventie garandeert de toegang tot de sociale zekerheid op het niveau van de eigen onderdanen. Maar de sociale zekerheid uit 1951 is niet te vergelijken met de huidige. Sommige landen hebben een zeer gul, open systeem van sociale zekerheid uitgewerkt en de Conventie biedt nu een ticket om daar als vluchteling deel van te gaan uitmaken.'  

'Maar De Wever heeft totaal niet gezegd dat hij geen oorlogsvluchtelingen meer wil opvangen’, besloot de staatssecretaris.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig