Kris Peeters: ‘Conventie van Genève herzien is onrealistisch’
Foto: BELGA

Het pleidooi van N-VA-voorzitter Bart De Wever om de Conventie aan te passen is volgens CD&V-vicepremier Kris Peeters onrealistisch en het brengt niks bij. Dat zegt hij dinsdag in Terzake. Peeters vindt ook dat De Wever met een aantal oneliners ‘mensen op het verkeerde been zet’.

De Wever zei tijdens het openingscollege van Carl Devos aan de UGent dat er moet worden nagedacht over een aanpassing aan de Conventie van Genève, waarin onder meer de bescherming van slachtoffers van gewapende conflicten wordt geregeld.

‘De Conventie garandeert de toegang tot de sociale zekerheid op het niveau van de eigen onderdanen’, aldus Bart De Wever. ‘Maar de sociale zekerheid uit 1951 is niet te vergelijken met de huidige. Sommige landen hebben een zeer gul, open systeem van sociale zekerheid uitgewerkt en de Conventie biedt nu een ticket om daar als vluchteling deel van te gaan uitmaken.’

Khadaffi

Na forse kritiek van oppositiepartijen SP.A en PS kant ook coalitiepartner CD&V zich bij monde van vicepremier Peeters zich tegen de suggestie van De Wever. In Terzake noemt Peeters het een onrealistisch voorstel: ‘Als u de Conventie van Genève wil herzien. Dat zijn 145 landen waar u een debat moet mee voeren. Er is een aantal landen die dat niet hebben ondertekend, zoals vroeger het Libië van Khadaffi en Saudi-Arabië als ik me niet vergis. Ik zou niet graag bij die landen zitten die zeggen: “de Conventie van Genève, dat hoeft voor ons niet’. Als u dat wel zou zeggen, bent u jaren bezig om daar een nieuwe dynamiek aan te geven.’

Peeters stoort zich duidelijk aan nog meer voorstellen en uitspraken uit N-VA-hoek. ‘Komt de sociale zekerheid door de vluchtelingen in gevaar? Het antwoord is ‘neen’. De impact van de kinderbijslag is 6 miljoen op een budget van 6 miljard’, aldus Peeters. ‘Als men beweert dat onze sociale zekerheid in gevaar is, moet men dat kunnen aantonen met harde bewijzen’, zegt het CD&V-kopstuk.

Peeters vindt dat het onze eerste opdracht is om de vluchtelingen goed op te vangen. ‘Onze solidariteit heeft natuurlijk zijn grenzen. Maar mijn aanvoelen is dat die grenzen nog niet bereikt zijn.’

De CD&V-vicepremier vindt ook dat De Wever mensen ‘met een aantal oneliners op het verkeerde been zet’. Hij verwijst naar uitspraken van De Wever over de kostprijs van het rusthuis voor zijn grootmoeder en de kosten voor asielaanvragers. ‘Dit is een debat waar we voorzichtig mee moeten omspringen’, dixit Peeters.