Eerstejaars UGent krijgen meteen proef voorgeschoteld
De Universiteit Gent legt bijna alle eerstejaarsstudenten bij het begin van het academiejaar een vrijblijvende oriënteringsproef voor. Het gaat om de Simon-test, die de universiteit zelf ontwikkeld heeft.

'Met de resultaten gaat dan studiebegeleiders aan de slag. Zo kunnen we de leemtes in de vaardigheden van de student nog wegwerken', zegt UGent-rector Anne De Paepe vandaag in De Standaard. De resultaten kunnen er ook voor zorgen dat de studenten een andere opleiding worden aangeraden.

De studiebegeleiders zijn er speciaal voor aangenomen, ondanks de besparingen die de universiteit te verteren kreeg. De Paepe pleit vandaag op de opening van het academiejaar in Gent voor meer samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten en één oriënteringsinstrument voor heel Vlaanderen.