Bouwsector waarschuwt voor ‘tsunami’ die werkgelegenheid bedreigt
Foto: BELGA

De Confederatie Bouw is ongemeen scherp voor het arrest van het Grondwettelijk Hof, waardoor bouwvakkers aanspraak kunnen maken op langere opzegtermijnen. ‘Een zwarte dag voor de bouwsector.’

Donderdag erkende het Grondwettelijk Hof dat bouwvakkers op werven recht hebben op verlengde opzegtermijnen, en dit vanaf 2018. Een permanent uitzonderingsregime voor bouwvakkers werd als discriminerend beoordeeld. ‘Ik vrees het ergste voor de werkgelegenheid. Een tsunami dreigt’, aldus Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de werkgeversfederatie in de bouwsector.

Het arrest dreigt ervoor te zorgen, aldus de Confederatie Bouw, dat ‘bouwvakkers geen toegang meer zullen krijgen tot een vaste baan’. De Mûelenaere: ‘Wie gaat zich nog engageren op lange termijn voor activiteiten die maar een paar maand duren?’ De korte opzegtermijnen waren decennialang traditie in de bouw, juist om contracten van onbepaalde duur mogelijk te maken, argumenteert de confederatie.

'Vaste banen worden de dupe'

De bouwsector is vandaag goed voor 200.000 vaste banen, die volgens de werkgeversorganisatie de dupe zullen worden van dit arrest. De confederatie Bouw wijst daarbij op de zware tijden die de sector al doormaakte, door de deloyale concurrentie van gedetacheerde werkkrachten uit het buitenland.

De confederatie Bouw vraagt dan ook dringend de bijeenroeping van een rondetafel over de problematiek en de tussenkomst van de regering. 'Er is nood aan een taxshift in de sector, met een verlaging van de patronale lasten met zes euro per uur voor de gemiddelde werknemer. Dat is de enige mogelijkheid om het vast contract nog overlevingskans te geven', stelt de Mûelenaere.

Ook bij de Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf, is men "aangeslagen" door het arrest, vertelt Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder. 'Dit is slecht nieuws. Het arrest zet de contracten van onbepaalde duur op de helling.'