VRT stelt plannen bij: op zoek naar kleinere gebouwen voor Radio 2
Foto: Photo News

De raad van bestuur en de directie van de VRT zijn het eens geworden over de basisprincipes van het zogenoemde transformatieplan. Een aantal zaken zijn herwerkt. Zo blijft het regionale ochtendblok van Radio 2 bestaan. Dinsdagochtend tussen 6 en 10 uur liggen alle VRT-uitzendingen op radio en tv stil door een staking tegen het transformatieplan.

Op vraag van de Vlaamse regering stelde de VRT-directie de voorbije weken een zogenaamd transformatieplan op.

Volgens de nota zullen de komende vijf jaar een hoop banen (286 VTE) worden geschrapt, maar tegelijk worden ook nieuwe mensen aangenomen (50 VTE). Behalve Radio 2 lijken ook de sportredacties het slachtoffer te worden van die operatie.

Radio 2

Het oorspronkelijke voorstel over Radio 2 is nog wel bijgestuurd. Het nieuws dat de Radio 2-regioredacties in Antwerpen, Hasselt en Kortrijk zouden moeten sluiten, werd op protest onthaald door de vakbonden. Daarom kondigden ze al een staking aan op dinsdagochtend.

De belangrijkste wijzigingen van het plan bestaan erin dat de vijf regionale redacties van Radio 2 wel degelijk ontkoppelde programma’s zullen blijven maken in de ochtend en de middag. Die zullen gemaakt worden vanuit ‘aangepaste infrastructuur’, laat de VRT weten. Dat betekent dat de VRT op zoek gaat naar kleinere gebouwen om de redacties in onder te brengen.

Staking

Omdat de raad van bestuur de basisprincipes van het transformatieplan maandag niet heeft afgewezen, liggen dinsdagochtend tussen 6 en 10 uur alle VRT-uitzendingen op radio en tv stil. Enkel om 7 en 8 uur zijn er korte nieuwsbulletins.

‘Op de radio zal vervangmuziek te horen zijn. Op tv zal een pancarte te zien zijn’, zegt Luk Vandenhoeck van de socialistische vakbond ACOD. Aan het piket wordt de personeelsleden ‘afgeraden’ om te gaan werken. ‘De toegang ontzeggen doen we nooit’, aldus nog de vakbondsman.

Beslissing

Een definitieve beslissing over het plan wordt eind september genomen, nadat de Vlaamse regering duidelijkheid heeft geboden over de herstructureringskosten, de dotatie en een stabiele financiering voor de ganse looptijd van de nieuwe beheersovereenkomst.

‘De Raad en de directie zijn het erover eens dat de VRT, ook in een veranderende mediacontext, sterk wil staan om haar belangrijke opdracht blijvend te vervullen’, klinkt het bij de VRT.

'Meer bijsturing nodig'

De aanpassingen die doorgevoerd zijn aan het Transformatieplan van de VRT zijn onvoldoende, vindt SP.A. De oppositiepartij is wel 'blij dat de raad van bestuur het management van de VRT niet volgt in het voorstel om Radio 2 te kortwieken'. Vlaams SP.A-parlementslid Katia Segers vraagt de raad en het management wel om andere elementen van het plan bij te sturen. 'Minder VRT is op termijn gewoon minder Vlaanderen', zegt ze.

'Waakzaamheid is geboden over de regionale redacties van Radio 2', zegt Segers. 'Het is goed dat de huidige regionale programmering en de lokale inbedding van de zender dankzij het protest dat vorige week gerezen is alsnog gevrijwaard blijft, maar we zullen nauw blijven toekijken op de manier waarop de VRT deze kernopdracht concreet invult'.

Volgens de SP.A-politica stapt de raad van bestuur wél mee in het voornemen om de VRT te laten snoeien in het sportaanbod. Ook de aangekondigde synergie tussen Radio 1 en Klara is voorlopig niet bijgestuurd.

Aangezien de raad van bestuur nog geen definitieve beslissing heeft genomen, roept Segers het management en de raad op om naast de toekomst van Radio 2 'ook een aantal andere cruciale elementen van het plan bij te sturen en ook op het vlak van sport, cultuur en fictie voor een sterke VRT te kiezen'.

Gouverneurs in actie

Nadat eerder al de West-Vlaamse en Limburgse gouverneur hun ongenoegen lieten blijken over de plannen om te snijden in de regionale afdelingen van Radio 2, doen de vijf Vlaamse gouverneurs een gezamenlijke oproep voor het behoud ervan. 'Het belang van regionaal nieuws, mensen informeren over wat er reilt en zeilt in hun buurt en in hun vertrouwde wereld is nauwelijks te onderschatten', klinkt het. 

'Regioberichtgeving zorgt voor verbondenheid en is gemeenschapsvormend: het versterkt de betrokkenheid van de burger bij hun gemeenschap, bij hun buurt of wijk, gemeente of stad, regio of provincie. Met een uitgebalanceerde mix tussen nationaal en internationaal nieuws, en regionale en lokale berichtgeving krijgt de burger een evenwichtige en volledige kijk op de wereld. Het schrappen van die regionale poot brengt dat evenwicht in gevaar, en zorgt zonder meer voor verschraling.'

De gouverneurs wijzen er voorts op dat de inbedding van een regionale omroep in het sociaal-maatschappelijke weefsel tot stand wordt gebracht door een nauwe band met, en een goede kennis van het plaatselijke verenigingsleven. Ook het belang op vlak van noodplanning wordt nog eens onderstreept.