Child Focus haalt kinderporno sneller offline
Foto: imageglobe
Child Focus krijgt een veel grotere rol in de behandeling van meldingen over online beelden van kindermisbruik.

De afgelopen jaren bleek ons land een van de zwakste schakels in Europa bij de bestrijding van online kinderporno. Doordat in België enkel politie en gerecht instaan voor de behandeling van de meldingen van zulke sites, kan het zeer lang duren voor deze van het internet verdwenen zijn.

Child Focus krijgt ook meldingen binnen, maar de organisatie kan daar weinig meer mee doen dan ze gewoon doorgeven aan de politie: de analisten mogen niet eerst beoordelen of het strafrechtelijk gezien echt om beelden van kindermisbruik gaat.

Als een van de laatste in Europa heeft ons land beslist om de behandeling van de meldingen van online kinderporno uit te besteden aan een ngo. De Standaard vernam dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) die taak aan Child Focus wil geven.

Organisaties zoals Child Focus kunnen dikwijls sneller dan politie en gerecht de meldingen verwerken en doorspelen naar de bevoegde instanties in binnen- en buitenland. Indien de verdachte site op een Belgische server staat, zal Child Focus de melding uiteraard nog altijd naar een Belgische politiedienst sturen.

Maar het merendeel van de gemelde kinderporno, zo’n negentig procent, staat op een buitenlandse site. Daarom komt het wereldwijde netwerk waar Child Focus deel van uitmaakt goed van pas. Meer dan vijftig organisaties, verspreid over 45 landen, delen de info die ze binnenkrijgen over kinderporno via ‘Inhope’. Een vergelijkbare organisatie in het buitenland zal na een melding van Child Focus contact opnemen met de lokale autoriteiten om de beelden te laten verwijderen.