In Vloethemveld nabij Zedelgem is de zeldzame heidesabelsprinkhaan waargenomen. Dat meldt het Agentschap Natuur & Bos (ANB) dat begin augustus een excursie organiseerde. Onverwacht merkte het team ook nog een blauwvleugelsprinkhaan op.

Op het domein Vloethemveld, een voormalig munitiedepot en gevangenenkamp uit de Tweede Wereldoorlog, is het Agentschap al enkele jaren bezig met natuurherstelwerken. Dat blijkt te renderen, want het agentschap trof er onlangs zeldzame sprinkhanen aan.

Het gaat om de heidesabelsprinkhaan. Het leefgebied van die sprinkhaan bestaat vrijwel uitsluitend uit heideterreinen. Behalve in het Vloethemveld was er in West-Vlaanderen slechts één andere plaats waar heidesabelsprinkhanen voorkwamen. In Bulskampveld in Hertsberge, op de grens met Oost-Vlaanderen. Daar is de soort echter al meer dan een kwarteeuw verdwenen, nadat de heide er omgezet is naar woongebied. De soort werd in 2009 voor het laatst waargenomen in het Vloethemveld en er werd gevreesd dat de heidesabelsprinkhaan er niet meer voorkwam.

Onverwacht stootte ANB ook op een blauwvleugelsprinkhaan. Deze soort komt van nature ook in heide en duinen voor, maar is dankzij zijn lange vleugels veel mobieler dan de heidesabelsprinkhaan en kan dus makkelijker nieuwe gebieden koloniseren.

Het depot is niet vrij toegankelijk, het omliggende domeinbos is dat wel. Vorig jaar werd wel een uitkijktoren gebouwd die een mooi zicht biedt op het domein.