Waarom wordt er geprotesteerd vandaag?
Archiefbeeld Foto: Photo News

Duizenden landbouwers trekken maandagochtend richting Brussel, honderden van hen met hun tractor. Maar wie verzamelt er vandaag aan het Schumanplein en waarom?

Zondag voerden boeren en burgers actie aan het Schumanplein, in de Brusselse wijk. Datzelfde plein wordt ook maandag opnieuw bezet door boze boeren. Op 7 september komen de Europese ministers van Landbouw bijeen. De crisis in de melk- en varkensvleessectoren staat in die vergadering centraal.

Wie?

Niet alleen de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat, twee Belgische landbouworganisaties, staan aan de basis van de betoging. Ook het European Milk Board (EMB), de vereniging van Europese melkveehouders die in verschillende Europese landen een zusterorganisatie heeft. De organisatie verwacht dat er uit Frankrijk, Duitsland, Nederland zo’n 5.000 boeren naar Brussel komen, van wie meer dan 1.000 met de tractor.

Waarom?

Sinds de afschaffing van de melkquota op 1 april 2015 mogen boeren zoveel melk produceren als ze willen. Maar door het Russische embargo en de dalende vraag in China is er een overproductie en dalen de prijzen. In heel Europa verkopen de melkveehouders melk onder de productieprijs. Niet alleen zij, maar vele boeren werken met verlies. Onder de slogan ‘Geen landbouw, geen voedsel’ eisen ze een eerlijke prijs voor hun producten.

3 eisen

1. De Belgische landbouworganisaties willen dat Europa correcte gegevens verzamelt, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

2. Productiebeperkende maatregelen in crisistijden: Europa kan beslissen dat varkens verplicht op een lager gewicht geslacht moeten worden, zodat er minder vlees op de markt komt. Het zou ook zeugenplaatsen kunnen opkopen, zodat er minder zeugen worden gehouden, daardoor minder varkens geboren worden en dus het aanbod daalt. Die productiebeperking wordt ook voor melk gevraagd, waarbij veehouders die minder produceren, gecompenseerd moeten worden.

3. Steun om de export van melk en varkensvlees te promoten buiten Europa. Voor de melksector wordt ook gevraagd om de superheffing, die de melkveehouders vorig jaar moesten betalen omdat ze al te veel melk hadden geproduceerd nog voor het melkquotum was afgeschaft, terug te storten aan de lidstaten. Europees gaat het om 880 miljoen euro.

Op langere termijn wordt gepleit voor de oprichting van een soort fonds waaruit geput kan worden bij extreem lage prijzen. Op Belgisch niveau is vorige week een akkoord gesloten om zo een fonds op te richten. Bij lage prijzen zijn het de boeren die het slachtoffer worden, terwijl de andere schakels in de keten buiten schot blijven. Daarom eisen de landbouworganisaties dat ook zij, voedingsverwerkende bedrijven of supermarkten bijvoorbeeld, bijdragen aan dat fonds.

België zal vragen dat de superheffing terugvloeit naar de lidstaten. Ze ijveren voor een verhoging van de minimumprijs van melk en een uitbetaling van de inkomenssteun tegen 16 oktober. Op lange termijn willen ze meer mogelijkheden voor de boeren om zich te verenigen.