Column - Rik Torfs

De kloof tussen de pers en de burger

Patrick Hattori

Hoe komt het dat de pers zich tegenover vluchtelingen genereuzer opstelt dan een groot deel van de bevolking? Dat vraagt om nuchtere reflectie. Morele verontwaardiging staat inzicht in de weg.

Natuurlijk ...

Niet te missen