Reacties. ‘Halvering bedreigde landbouwbedrijven juridisch voorbarig’
Foto: IMAGEGLOBE

Natuurpunt wijst erop dat de kaart met zoekzones waarbinnen natuurdoelen moeten worden gehaald nog niet juridisch sluitend is. ‘Als je op basis van deze kaart vergunningen zal afleveren, begeef je je op juridisch glad ijs’. Boerenbond reageert voorzichtig positief: bedreigde bedrijven hebben begeleiding nodig.

‘We zijn absoluut vragende partij om dit probleem op te lossen, we hebben eraan meegewerkt en zullen dat ook blijven doen’, zegt Wim Van Gils van Natuurpunt. ‘Maar alle partijen zijn wel gebaat bij een rechtszekere oplossing, die juridisch sluitend is, en dat is deze kaart niet.’

Over de compromis om ruim 39.000 ha in bezit van de Vlaamse en lokale overheden en de terreinbeherende verenigingen in te schakelen als doelgebied, gaat Natuurpunt akkoord met het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. ‘Afspraak was wel dat er goedgekeurde beheersplannen zouden zijn om de zoekzones te verkleinen, voor een groot stuk is dat het geval, maar voor een ander deel is dat niet het geval. Eigenlijk was de afspraak dat dit gelijktijdig zou gebeuren, maar ondertussen zijn er wel al kaarten gemaakt om vergunningen af te leveren. Dat is een proces met twee snelheden. Men heeft een soort boekhoudkundige oefening gemaakt, maar de ruimtelijke oefening is nog niet af.’

Van Gils wijst er verder op dat er alleen maar juridische zekerheid is voor gebieden met een goedgekeurd beheersplan. ‘Dat is belangrijk voor de overheid zodat ze weet wat daar gaat gebeuren, maar ook voor de terreinbeherende verenigingen, dat er beheersmiddelen zijn. Als je op basis van deze kaart vergunningen zal afleveren, begeef je je op juridisch glad ijs.’

Natuurpunt, Vlaanderens grootste natuur- en terreinbeherende vereniging, vindt het te voorbarig om nu al te communiceren over de zoekzones. ‘Er zitten nog een aantal lastige punten in die opgelost moeten worden.’

Boerenbond: ‘Goed, maar nog veel begeleiding nodig’

Ook Boerenbond reageert: ‘Het is goed dat het aantal bedrijven naar beneden gaat en het is ook goed dat de beslissing binnen de timing en de afspraken werd genomen, maar dit is een eerste stap, het is nu belangrijk dat de resterende bedrijven goed begeleid worden’, aldus woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe.

Boerenbond zegt dat die begeleiding ook belangrijk is voor de 'oranje' bedrijven, die bij uitbreiding of hervergunning 30 procent minder stikfstof moeten uitstoten. "Daar moeten ook nog veel afspraken gemaakt worden, want 30 procent uitstoot naar beneden vinden wij voor sommige bedrijven onrealistisch. De vraag is of er ook andere oplossingen bestaan. Het is ook belangrijk dat de minister de nodige budgetten op tafel legt."

Maandag beslissing

Maandag maakt minister Schauvliege aan de betrokken bedrijven duidelijk welke code ze krijgen in de verfijnde zoekzones.

Omdat ruim 39.000 hectaren in bezit van de Vlaamse en lokale overheden en de terreinbeherende verenigingen ingeschakeld werden als doelgebied, slaagde de minister er afgelopen zomer in om het aantal 'rode' bedrijven bijna te halveren van 135 naar 70 en het aantal 'oranje' bedrijven met 30 procent te laten dalen van 1.429 naar 972.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig