Premier Michel: ‘Opvangcrisis zal alleen maar moeilijker worden’
Premier Charles Michel Foto: BELGA

‘We hebben onze verantwoordelijkheid genomen, duizenden opvangplaatsen gecreëerd, de administratie versterkt, in grote samenwerking met de gemeenten, de verenigingen, het Rode Kruis... Maar ik wil eerlijk zijn: het zal moeilijk zijn en nog moeilijker worden in de komende maanden.’ Die waarschuwing over de asiel- en opvangcrisis lanceerde premier Charles Michel zondag op het zomerevenement van zijn partij in Pairi Daiza.

Michel benadrukte dat de MR nooit zal kiezen voor het aanwakkeren van racisme of xenofobie. De regering kiest voor de opvang van ‘zij die vluchten voor de dood en de hel’, aldus de premier, die er meteen aan toevoegde dat de asielcrisis geen gemakkelijk dossier is. Wie in aanmerking komt voor asiel moet ‘behoorlijk opgevangen worden, onze waarden van vrijheid en democratie delen, aangemoedigd worden om te werken en één van de landstalen te leren’. De eerste minister herhaalde ook het pleidooi van zijn partijvoorzitter Olivier Chastel voor een verplicht inburgeringstraject zoals dat in Vlaanderen bestaat. Wie niet in aanmerking komt voor asiel of onze democratische waarden niet deelt, moet voor Michel het grondgebied verlaten.

Charles Michel pleitte ook voor meer solidariteit op Europees vlak. Hij nodigde ‘bepaalde regeringen die weigeren hun deel van de nodige inspanningen te doen, uit zich aan te sluiten bij de meer actieve lidstaten’. Op internationaal vlak zijn er politieke, diplomatieke en humanitaire inspanningen nodig voor vrede, veiligheid en ontwikkeling in de landen van herkomst. ‘Maar wij weten ook dat militaire inspanningen in het kader van de Verenigde Naties nodig zullen zijn’, zei premier Michel nog.

De eerste minister maakte zich ook sterk dat de in januari aangekondigde maatregelen in de strijd tegen het terrorisme uitgevoerd worden. De vrijheid van personenverkeer moet onverkort gegarandeerd worden, ‘maar niet voor terroristen. Er kan geen sprake zijn van te kiezen tussen vrijdheid en veiligheid. We houden van de vrijheid, en daarom willen we veiligheid’, besloot Charles Michel.