Crombez pleit voor tijdelijke statuut vluchtelingen
John Crombez Foto: vrt

SP.A-voorzitter John Crombez heeft in de De zevende dag op Eén gepleit een tijdelijk statuut voor vluchtelingen.

Crombez pleit voor een speciaal systeem met een statuut met een vergunning van bepaalde duur, waarbij vluchtelingen uit oorlogsgebied de lange asielprocedure niet moeten doorlopen. ‘Kom met een plan’, riep hij de regering ook op. ‘Met een plan van spreiding, een plan opvang, in plaats van de onrust bij de bevolking te vergroten.’ Een plan dat de regering ook op Europese niveau zou moeten bepleiten op de komende Europese top.

In verband met de tijdelijke erkenning, haalde hij het voorbeeld van de Kosovo-crisis aan. ‘Vluchtelingen kregen toen een toestemming om zes maanden in ons land te blijven. Achteraf keerden velen van hen terug.’ Crombez hoopt dat dat nu, in het geval van de Syriërs, ook zo zal zijn, al moest hij toegeven dat men daar nooit zeker van is. ’Maar het voordeel is dat je zo een plan van aanpak kunt maken vanuit Europa waarbij mensen de mogelijkheid krijgen om terug te keren naar veilige gebieden rond het conflictgebied.’

Crombez haalde ook uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever, die gisteren zei dat het gaat om economische vluchtelingen. ‘Er zitten 1,5 miljoen mensen in Libanon. Zeg niet: van zodra ze in Libanon zitten is het goed, ze zitten niet meer in de oorlog. Zo gaat het niet. Zorg voor faciliteiten daar, zodat mensen niet de neiging hebben om naar hier te komen. Er kan geen oplossing komen zonder ingrepen ter plekke.’

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten plaatste in de discussie vraagtekens bij de veronderstelling dat de vluchtelingen weer naar hun land zullen vertrekken als het daar veilig is. ‘Dit conflict is al vijf jaar aan de gang. De kans is heel groot dat de mensen die hier aankomen voor langere tijd gaan blijven, misschien zelfs voor altijd’, zei ze.

Rutten legt de nadruk op rechten en plichten voor vluchtelingen. ‘De vraag is of iedereen vanaf dag één toegang moet krijgen tot de sociale zekerheid. Ik denk dat we daarover moeten nadenken’, zegt ze.