SP.A pleit voor ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting in scholen
Foto: efo

SP.A stelt voor kansarmoede in scholen gerichter aan te pakken door ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te zetten. Die ervaringsdeskundigen kunnen eventuele probleemsituaties veel sneller helpen opsporen, aldus SP.A.

Volgens Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe zullen die ervaringsdeskundigen wel extra middelen vergen, maar dat geld zal ‘maatschappelijk dubbel en dik terugverdiend worden.’

Het is een open deur intrappen, maar het blijft een uitdaging in het onderwijs: leerlingen met een moeilijke socio-economische achtergrond hebben het vaak ook moeilijker op school. Dat leidt vaak tot schoolse achterstand en een groter risico op schooluitval. Er bestaan ook al verschillende structuren en functies die dit probleem proberen te remediëren, gaande van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) tot begeleiders voor geïntegreerd onderwijs (GON-begeleiders) en zorgleerkrachten.

Eigen ervaring

‘Positief, maar in de praktijk ontoereikend’, zegt SP.A-parlementslid Steve Vandenberghe. Die bestaande structuren treden volgens hem namelijk vooral reactief op, ‘waardoor er op alle niveaus ondertussen kostbare tijd en middelen verloren is gegaan’.

Vandenberghe stelt voor ook proactief te werken door ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting (edas) in te zetten. Het gaat om mensen die vanuit hun eigen ervaringen thema’s als armoede en uitsluiting begrijpbaar maken voor anderen. In scholen zouden zij versneld signalen kunnen oppikken zodat er meteen kan ingegrepen worden.

Dubbel en dik terugverdiend?

‘De ervaringsdeskundige moet een eerstelijnshulp zijn die automatisch in een vroeg stadium, en zonder waardeoordeel te vellen, in werking treedt’, legt het SP.A-parlementslid uit.

Zo’n ervaringsdeskundigen inzetten zal extra middelen vragen, maar die zullen volgens Vandenberghe ‘maatschappelijk dubbel en dik terugverdiend worden’.

‘Het terugdringen van een mismatch tussen persoonlijke talenten en behaald diploma als gevolg van omgevingsfactoren moet een belangrijke hefboom zijn om generatiekansarmoede te bestrijden. Want nu zijn het vaak de meest kwetsbare leerlingen die met de meest precaire diploma’s afstuderen, als ze al afstuderen.’