‘Schengenzone is niet oorzaak van vluchtelingenprobleem’
Foto: EPA

In het journaal op Eén heeft de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, toegegeven dat de Europese Unie te traag in gang is geschoten bij het begin van de asielcrisis. Al is er beterschap op komst, zegt Timmermans.

‘In mei werden er al voorstellen gedaan aan verschillende lidstaten om de problemen die de asielcrisis met zich meebrengt constructief aan te pakken, maar vele landen talmen om ze goed te keuren en om ze uit te voeren’, geeft Timmermans toe. ‘Toch hebben de tv-beelden van de afgelopen weken het gevoel van urgentie verhoogd bij een aantal lidstaten.’

Wanneer het over individuele oplossingen gaat en initiatieven in bepaalde regio’s, reageert de vicevoorzitter van de Europese Commissie voorzichtig. Volgens Timmermans moet er veeleer gekeken worden naar grootschalige oplossingen en een gezamenlijke aanpak. Met de toename van het aantal asielzoekers in de verschillende lidstaten en de mensonterende beelden die de laatste weken in de media circuleren, hoopt hij dat het probleem bij iedereen is doorgedrongen en dat er beterschap op komst is.

‘Achterdeur op slot’

‘Het is erg belangrijk dat we de algemene regels gaan toepassen, wat nu niet altijd het geval is. Vele lidstaten weigeren quota om vluchtelingen op te vangen.’ Doordat lidstaten geen quota erkennen, zitten duizenden vluchtelingen vast in Italië en Griekenland. Tot grote ergernis van de Grieken en de Italianen, die de vluchtelingen niet willen registreren met de hoop op een snelle herverdeling naar andere landen.

‘En zo wordt het probleem van de een naar de ander verschoven’, zucht Timmermans.

Timmermans ontkent dus niet dat er nog heel wat werk aan de winkel is, maar dat de Schengenzone de boosdoener van het hele verhaal zou zijn, wil hij niet horen. ‘Ik begrijp dat Bart De Wever wil dat “de achterdeur op slot gaat”, maar dat kan enkel als de lidstaten de regels toepassen en vluchtelingen registreren.’

De vicevoorzitter benadrukte dat ‘de Schengenzone zeker niet de oorzaak van het probleem is omdat ook buiten de zone vluchtelingenstromen gevormd worden’. Als voorbeeld haalde Timmermans Servië en Macedonië aan.