SP.A wil volkskamer met gewone mensen oprichten
Peter Vanvelthoven tijdens zijn pleidooir voor een volkskamer. Foto: Photo News

Hervorm de Senaat hervormen tot een volkskamer van 150 mensen die niet verkozen maar uitgeloot zijn. Daarmee zou volgens SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven ‘de afstand tussen de politiek en de bevolking radicaal verkleinen’.

thoven

‘Er zijn 7,871 miljoen kiesgerechtigde Belgen, die allemaal in aanmerking komen om in de volkskamer geloot te worden. Aan 10.000 mensen wordt een uitnodiging voor een inleidende vergadering gestuurd, en onder de mensen die zich tijdens die vergadering vrijwillig kandidaat stellen worden 150 mensen geloot.’

Dat is alvast het eenvoudige principe achter de volkskamer. SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven hield vandaag in het parlement een pleidooi voor participatieve democratie. De socialistische partij hoopt met die volkskamer gewone burgers meer te betrekken bij de politiek.

Welke bevoegdheid?

Wat de volkskamer precies kan en mag doen, daar moet nog over gediscussieerd worden. ‘Dat is een open vraag die verschillende geïnteresseerden in verder overleg moeten bepalen.’

Maar er is volgens SP.A wel al ruimte voor die nieuwe kamer: ‘We hebben een gedroomde kandidaat om tot een ongekozen volkskamer om te vormen: de intussen overbodig geworden Senaat. Als we die omvormen tot een door loting samengestelde volkskamer, zijn we daarmee een democratische voorloper in de wereld.’

SP.A wil in de komende dagen en weken overleggen met anderen over het idee. Ze denken daarbij onder meer aan David Van Reybrouck. Die historicus en auteur heeft in zijn boek Tegen verkiezingen het idee van een gelote Senaat uiteen gezet.