‘Waarom niet stemmen op kandidaten van verschillende lijsten?’
Foto: IMAGEGLOBE

Luc Peetermans, CD&V-burgemeester van Herselt, vraagt een hervorming van het kiessysteem bij regionale verkiezingen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat 80 procent van de Vlamingen mijn systeem zal steunen.’

Als het van burgemeester Peetermans afhangt, is het gedaan met het traditionele stemmen op kandidaten van één lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen en kunnen we in 2018 stemmen op kandidaten van verschillende lijsten. De burgemeester schreef een open brief aan Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) en deed het systeem uit de doeken aan dS Avond .

Elke kiezer blijft één stem behouden in het systeem-Peetermans, maar die stem wordt verdeeld over het aantal kandidaten waar hij het bolletje voor zwart heeft gemaakt. Wie bijvoorbeeld tien kandidaten een voorkeurstem geeft, zorgt ervoor dat elk van die kandidaten 0,1 stemmen achter zijn naam krijgt.

‘Dit lijkt het me democratisch het meest correcte en kunnen we op die manier komaf maken met de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen. Zo zijn er nu bijvoorbeeld vrouwelijke kandidaten of leden van een belangengroep die oproepen om ‘in blok’ te stemmen. Dat zorgt dan voor een overtegenwoordiging van een bepaalde groep in de gemeenteraad’, gaat Peetermans verder.

Peetermans toetste zijn voorstel vooraf niet af bij collega-politici, maar is ervan overtuigd dat er een groot draagvlak voor bestaan. ‘Op lokaal niveau is 80 procent van de mensen niet geïnteresseerd in partijpolitiek. Mensen willen gewoon dat politici op een constructieve manier hun stad besturen. Ik ben er van overtuigd dat bij een volksraadpleging ook 80 procent van de Vlamingen mijn systeem zal steunen.’

Lees het volledige artikel in dS Avond.