We studeren beter naast collega’s die hun best doen
Themabeeld Foto: Katrijn Van Giel

Studenten denken in het vervolg best twee maal na, voor ze iemand vragen om samen te studeren. Wie een mentale inspanning doet, zal immers een merkelijk beter resultaat bereiken in het gezelschap van iemand die een nog grotere mentale inspanning doet. Dat zijn onderzoekers van de VUB te weten gekomen via een eenvoudig computerexperiment.

In het experiment werden telkens twee studenten gevraagd een taak uit te voeren. Ze zaten naast elkaar en gebruikten dezelfde computers, maar konden elkaars scherm niet zien. De inhoud van de taken werd gemanipuleerd: één student kreeg een taak die veel meer of veel minder mentale inspanning vereiste dan de andere, die een gemiddelde taak moest uitvoeren.

Wat bleek? Hoe meer mentale inspanningen de éne student moest leveren, des te meer de andere student dat ook ging doen, waardoor die uiteindelijk ook beter presteerde.

De onderzoekers concluderen dat de hoeveelheid mentale inspanning besmettelijk is. En dat goede werkomstandigheden belangrijk zijn tijdens het schrijven van een rapport, het nalezen van een tekst of het van buiten leren van stof voor een examen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig