Burn-in kost bedrijf 2x meer dan burn-out
Foto: Jobat.be
Steeds meer mensen kampen met een 'burn-out' of een 'bore-out', maar de minder bekende ‘burn-in’ is helaas ook schering en inslag. Hoe weet je of je een 'burn-in' hebt en wat is dat nu eigenlijk?

Aanslepende stress en te veel werk kan leiden tot een 'burn-out'. Dan voel je je zo uitgeput dat je je amper nog inzet en je geen engagement meer voelt voor je job. Je toekomst lijkt uitzichtloos, je voelt je vaak hulpeloos en je laat stilletjes aan je idealen los. Je voelt je zo uitgeblust en terneergeslagen dat je uiteindelijk niet meer zal kunnen gaan werken. Niet te verwarren met een 'bore-out' dus, waar je last van kan krijgen als je te weinig werk of te weinig uitdagend werk krijgt.

Presenteïsme

Een 'burn-out' is een erkende ziekte, waar een dokter je voor kan thuis schrijven. Een werknemer valt dan onder het ‘absenteïsme’, iets dat werkgevers op heel wat kosten kan jagen. Maar hoewel afwezig personeel de meest zichtbare kostenpost is, is het zeker niet de enige.

Presenteïsme kan immers even duur zijn en is gevaarlijker, omdat er veel minder op gelet wordt. Deze tegenhanger van absenteïsme is een pak minder gekend, maar kan minstens evenveel schade berokkenen. Het fenomeen is vaak de voorloper van absenteïsme en geldt voor werknemers die wel aanwezig blijven, maar wier productiviteit ver onder het gemiddelde is gezakt, en die zich uitgeput en gedemotiveerd voelen. Toch blijven ze lange dagen kloppen, al halen ze geen voldoening meer uit hun werk. Dat komt vaak voort uit een drang om zich te bewijzen bij hun baas, maar hierdoor putten ze zichzelf emotioneel (en soms fysiek) uit.

Deze werknemers lijden aan een 'burn-in', in plaats van een 'burn-out'. De kostprijs voor de werkgever wordt vaak dubbel zo hoog geschat als voor werknemers die daadwerkelijk thuisblijven, want de werknemer blijft wel op post, maar is veel minder productief. Daarbij ligt het presenteïsmecijfer bij werknemers op 6 tot 9 procent. Het absenteïsmecijfer ligt maar rond de 4 procent.

Waar ligt de kost?

Bij een werknemer die gewettigd afwezig is, komen de overheid en de ziekteverzekering tussen in de kosten. Werknemers die fysiek aanwezig blijven, maar die door omstandigheden weinig of niets presteren, laten de werkgever voor de kost opdraaien.

Daarenboven blijkt nog eens dat personeel met een 'burn-in' vaker de oorzaak is van arbeidsongevallen. Uitputting zorgt voor onoplettendheid en hierdoor kunnen argeloze ongelukjes voorvallen. Daarbij sleept deze uitputting aan en wordt de 'burn-in' niet verholpen, omdat de werknemer niet thuisblijft om uit te rusten en zich te herstellen. Iemand die ziekteverlof neemt, kan en zal sneller genezen.

Werkgevers voorstander van presenteïsme?

Toch legt Matthieu Poirot, welzijnsexpert voor bedrijven, de fout niet alleen bij de werknemer, in tegendeel zelfs. Volgens hem werken veeleisende werkgevers een 'burn-in' in de hand, omdat ze te weinig begaan zijn met de gezondheid van hun aanwezige werknemers. 'Door werknemers te stimuleren toch naar het werk te komen, dragen ondernemingen dan ook bij aan de hoge kostprijs voor het presenteïsme', merkt hij op. Bij een onderneming waar het gemiddelde salaris 27.000 euro per jaar bedraagt, ligt de verborgen kostprijs van het presenteïsme op ongeveer 550 euro per werknemer, berekende hij. 'Een enorme verborgen kostenpost.'

>

>

>