Medelijden met de allerslimsten is echt niet nodig

Een hoogbegaafde is geen paria (en ook geen topsporter)

We hoeven ons helemaal niet zoveel zorgen te maken om hoogbegaafden: ze zijn niet vaker depressief, ze hebben niet vaker ADHD of ontwikkelingsproblemen, schrijft Wouter Duyck. Ze moeten inderdaad uitgedaagd worden, maar als een gewone school dat niet kan, dan kan ze maar beter de deuren sluiten.

Sebe Emmelot

Wie? Hoofddocent cognitieve psychologie (UGent).

Wat? De opening van twee scholen voor hoogbegaafden is wel een signaal: blijkbaar broeit het gevoel dat getalenteerde kinderen niet langer aan hun trekken ...