IN KAART.

Zes vragen over de vluchtelingencrisis

28/08/2015

Oorlogen en conflicten in Afrika en het Midden-Oosten zorgen ervoor dat u deze zomer een overvloed aan berichten krijgt over een jungle in Calais, een muur in Hongarije, wachtrijen bij Fedasil aan Brussel-Noord of drenkelingen in de Middellandse Zee. Maar hoe zijn alle berichten geconnecteerd? We maakten een overzicht in enkele kaarten.

Dit artikel bekijkt u best op grotere schermresoluties, bijvoorbeeld op iPad of Desktop.
Wat zijn de belangrijkste migratieroutes?

Wereldwijd is 1 persoon op 122 ofwel vluchteling, asielzoeker of ontheemd door oorlogen, conflicten of vervolging. Het UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, berekende in zijn jaarlijks rapport dat dit overeenstemt met het trieste recordaantal van bijna 60 miljoen gedwongen ontheemden.

De conflicten in Syrië, Irak en Jemen brachten een exodus op gang die slechts gedeeltelijk wordt opgevangen door buurlanden. Ook in Afrika laaiden de afgelopen vijf jaar verschillende conflicten op in bijvoorbeeld Mali, Zuid-Soedan of Burundi. Een groot aantal vluchtelingen hoopt op een veilige toekomst in een Europees land. De vluchtelingenstroom volgt grotendeels de volgende grote routes:

 

Waar willen asielzoekers in de EU naartoe?

Sinds 1 januari dit jaar klopten 417.905 asielzoekers aan bij de Europese Unie, 171.785 daarvan vonden hun weg naar Angela Merkels 'Heimat'. Ter vergelijking: Brussel-stad telt ongeveer 175.000 inwoners. Duitsland kreeg daarmee de voorbije maanden ongeveer 40 procent van de EU-asielaanvragen te verwerken en laat daarmee alle andere landen ver achter zich.

Hongarije, dat door asielzoekers wordt beschouwd als de toegangspoort tot het Schengengebied, kreeg dit jaar 66.785 aanvragen. Samen met Zweden, Frankrijk, Italië en Oostenrijk kregen deze zes landen 80 procent van de asielaanvragen voorgeschoteld.Bron: Eurostat
Cijfers van januari tem juni 2015

Waarom denkt Hongarije een 'antimigrantenmuur' nodig te hebben?

Het land kreunt onder de vluchtelingencrisis. Hongarije ligt centraal op de route die gevluchte Syriërs, Irakezen en Afghanen nemen in hun zoektocht naar veiligheid. Bovendien is het land lid van Schengen en vaak dus ook gewoon de eindbestemming.

Duitsland krijgt in absolute aantallen dan wel het hoogst aantal asielaanvragen, maar wat als we de cijfers vergelijken met het aantal inwoners? Hongarije blijkt bij die vergelijking de meeste aanvragen te moeten slikken met 6.780 aanvragen per miljoen inwoners. Duitsland wordt in dat geval ook voorafgegaan door Zweden en Oostenrijk. België staat op de zevende plaats met net iets meer dan 1.000 aanvragen per miljoen inwoners.Bron: Eurostat
Cijfers van januari tem juni 2015

In welk land maken asielzoekers het meest kans?

Hongarije keurde in 2014 slechts 9 procent van alle ingediende asielaanvragen goed, ook Duitsland is geen topper met 42 procent. Bulgarije deed het beter met een goedkeuringspercentage van 94 procent, gevolgd door Zweden, Cyprus en Malta met respectievelijk 77, 76 en 73 procent.

Ons land keurde een kleine 40 procent van het aantal asielaanvragen goed. Al is het aantal goedkeuringen vooral afhankelijk van het land van herkomst van de asielzoeker. Zo werden in 2014 bijna alle aanvragen (95 procent) van Syriërs goedgekeurd.


Geen gegevens voor Oostenrijk.
Wie vraagt asiel aan in België?

Ook ons land voelt de asielcrisis: het CGVS, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, telde in de eerste helft van 2015 al 12.133 aanvragen. Dat is 70 procent van het totaal aantal asielaanvragen van 2014 en 76.5 procent van het aantal aanvragen van 2013. Irak is verantwoordelijk voor 1.791 aanvragen, Syrië volgt met 1.731. Afghanistan, Somalië en Guinee vervolledigen de top vijf. Samen zijn ze verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle aanvragen die dit jaar in België werden ingediend.

Vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Irak vinden al enkele jaren de weg naar ons land, Somalië maakt echter een steile opgang in de cijfers. Op de kaart hieronder vindt u een overzicht van asielaanvragen op land van herkomst. We namen enkel de landen op waarvan dit jaar meer dan tien personen een asielaanvraag deden.
 

 

Waar kunnen asielzoekers in ons land terecht?

Asielzoekers hebben recht op opvang gedurende de hele asielprocedure, ze kunnen binnen het officiële netwerk van Fedasil terecht in een vijftigtal opvangplaatsen. De Dienst Vreemdelingenzaken kan de toevloed aan vluchtelingen amper aan, maar ook Fedasil zit met de handen in het haar. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vond begin augustus 2.500 extra opvangplaatsen, en liet een aanbesteding uitschrijven voor 10.000 extra opvangplaatsen. Die loopt nog tot eind augustus.

Blauwe bollen tonen bestaande opvangcapaciteit, de groene bollen tonen de nieuwe opvangplaatsen die begin augustus werden gevonden. Op de markers vindt u de opvangcapaciteit per centrum terug. Klik op een bol voor meer info. Uitbreiding van bestaande netwerken onafhankelijk van een bestaande locatie werd niet op de kaart opgenomen.