VVSG wil dat lokale besturen betrokken worden bij opvang asielzoekers
Foto: Photo News

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil dat de lokale besturen betrokken worden bij de zoektocht naar opvangplaatsen voor asielzoekers.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zoekt 10.000 opvangplaatsen voor de opvang van de vele asielzoekers die zich dezer dagen aanmelden met een asielaanvraag, maar volgens Luc Martens heeft de staatssecretaris daarover de lokale besturen nog niet geraadpleegd. ‘En dat is een gemiste kans’, aldus VVSG-voorzitter Luc Martens vrijdagmorgen in het programma ‘De Ochtend’ op Radio 1.

‘In het recente verleden hebben steden en gemeenten over heel Vlaanderen met goed resultaat aan de opvang van asielzoekers meegewerkt’, aldus Luc Martens in een toelichting aan Belga vrijdagvoormiddag. ‘Ik heb dat alleen al vastgesteld in mijn eigen gemeente, Roeselare en in buurgemeente Izegem, om enkele voorbeelden te noemen. Maar het geldt voor vele gemeenten in Vlaanderen. Er is daarbij toen expertise opgedaan, niet alleen in het huisvesten van vluchtelingen, maar ook in hun begeleiding: in het aanleren van onze taal en onze gebruiken, in het begeleiden van die mensen naar de arbeidsmarkt en dergelijke.’

‘Het aanbod van de lokale besturen is intussen wel in afbouw, omdat de middelen door de vorige staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open VLD), zijn verminderd’, geeft Martens toe. ‘Daarom zeg ik erbij dat wanneer er een beroep gedaan wordt op de huisvestingsmogelijkheden en knowhow van de steden en gemeenten, er ook een ondersteuning moet zijn met materiële middelen. De tussenkomst moet toch op zijn minst kostendekkend zijn. Het mag geen besparing worden voor de federale overheid’, besluit de VVSG-voorzitter.