Desalniettemin

De duivel en zijn minions

Uit de les Nederlands herinnert u zich vast dat ‘tronie’ ooit een verheven woord was voor ‘gezicht’. Vandaar ‘de tronie van God’ bij Joost van den Vondel. Later kreeg het woord zijn huidige, ongure connotatie ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen