3 VRAGEN. Rundertuberculose in Limburg
Het getroffen bedrijf in Meeuwen. Voor de bedrijfsleider is de uitbraak van rundertuberculose een drama, maar voor de volksgezondheid is er weinig gevaar. Foto: BELGA

In een melkveebedrijf in Meeuwen, Limburg, is rundertuberculose vastgesteld. 168 boerderijen die dieren verhandelen met het getroffen bedrijf, zijn geblokkeerd tot ook hun dieren getest zijn op de ziekte.

Wat is rundertuberculose?

De bacterie Mycobacterium bovis, rundertuberculose, is niet dezelfde als ‘menselijke’ tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, maar is er wel familie van. Dieren die besmet geraken - steeds via de luchtwegen of oraal - vertonen lange tijd geen of nauwelijks symptomen. Pas in een laat stadium duiken er ziekteverschijnselen op, zoals vermagering, verminderde melkproductie en een droge hoest. De rundertuberculose in Meeuwen werd midden juli ontdekt door een veearts-keurder in een slachthuis. Die vond bij een controletest sporen van tbc op een kadaver van een stier van het bedrijf.

Hoe zorgwekkend is de besmetting in Meeuwen?

Ook mensen (en andere zoogdieren) kunnen besmet geraken met rundertuberculose, maar de kans dat dit hier gebeurt is bijzonder klein. Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn er twee manieren waarop we de ziekte kunnen oplopen: niet door vlees van besmette dieren te eten, wel door uitgehoeste bacteriën in te ademen (maar besmette dieren beginnen pas in een laat stadium van de ziekte te hoesten) of door rauwe melk van een besmette koe te drinken (maar de melk van het bedrijf in Meeuwen, en de meeste melk in ons land, wordt gepasteuriseerd). Het is zelfs zo dat de melk van de koeien van het bedrijf in Meeuwen en die van de ‘geblokkeerde’ bedrijven nog verhandeld mag worden, zolang ze gepasteuriseerd wordt. De bacterie kan de hittebehandeling immers niet overleven.

Wanneer is het probleem van de baan?

De dieren van het bedrijf in Meeuwen - naast de runderen ook de twee honden - worden opgeruimd, dat is standaardprocedure. 150 boerderijen die dieren verhandelden met het bedrijf, zijn geblokkeerd, wat wil zeggen dat ze voorlopig geen handel mogen drijven in dieren (maar wel in melk, zie hierboven). Via een huidtest zal worden nagegaan of er ook in die bedrijven dieren besmet zijn. Het duurt drie dagen vooraleer de resultaten er zijn. De bedrijven hebben een maand de tijd gekregen om de tests te laten uitvoeren. Tegen eind augustus zou dus duidelijk moeten zijn of en in welke mate deze uitbraak tot een verspreiding van de ziekte heeft geleid.