Strafzaak over busramp Sierre definitief geseponeerd
Foto: BELGAIMAGE

De strafzaak over het ongeval met een Belgische bus in het Zwitserse Sierre, waarbij 28 mensen om het leven kwamen, onder wie 22 kinderen, is definitief geseponeerd. Het federaal tribunaal wees het beroep af dat enkele ouders hadden aangetekend.

De rechtbank bevestigde zo een beslissing van de rechtbank van het kanton Wallis. Die had geoordeeld dat de seponering gerechtvaardigd is vanwege het overlijden van de buschauffeur bij de ramp. Een inbeschuldigingstelling is daardoor onmogelijk.

Het federaal tribunaal benadrukt dat ook andere strafrechtelijke aansprakelijkheden uitgesloten zijn. Zo werd de producent van de geneesmiddelen die de chauffeur nam niet aansprakelijk gesteld, noch de dokter die ze had voorgeschreven.

Het onderzoek wees uit dat de 34-jarige chauffeur een aandoening had aan de kransslagader en dat hij antidepressiva slikte met paroxetine, dat bij het begin van de behandeling zelfmoordneigingen kan opwekken.

Maar het gerecht in Wallis stelde vast dat de chauffeur het geneesmiddel al twee jaar nam en dat de standaarddosis met de helft was verminderd begin 2012. De bedoeling was om het gebruik uiteindelijk compleet af te bouwen.

De busramp gebeurde op 13 maart 2012 en eiste 28 dodelijke slachtoffers, onder wie 22 schoolkinderen die op wintersportvakantie waren in Val d’Anniviers. De kinderen waren afkomstig uit Lommel-Kolonie en Heverlee.