Nieuwe dataretentiewet: de overheid blijft u volgen
Foto: BELGAIMAGE

De regering heeft een nieuw wetsvoorstel klaar dat bepaalt welke gegevens telecomoperatoren van klanten moeten bijhouden en wie er toegang toe krijgt. Een bijgewerkte versie van de oude dataretentiewet, die al meteen tegenwind krijgt, schrijft De Morgen woensdag.

Anderhalve maand geleden vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet die bepaalde dat telecomoperatoren in ons land één jaar lang gegevens moeten bijhouden over elektronische communicatie. Een overwinning voor de Liga voor de Mensenrechten, maar veel zorgen voor politie en justitie.

In het nieuwe wetsvoorstel zitten een aantal belangrijke wijzigingen. Zo krijgt het gerecht maar toegang tot de data als het beoogde resultaat niet kan bereikt worden door een meer privacyvriendelijke manier van werken, schrijft de krant. Een tweede aanpassing bepaalt wie toegang heeft tot de gegevens. Een derde wijziging houdt in dat het nieuwe voorstel een onderscheid maakt tussen vier soorten van gegevens en daar een bewaartermijn aan koppelt. Daarbovenop komt een bescherming voor dokters, advocaten en journalisten, die vallen onder het beroepsgeheim.

De telecomoperatoren krijgen vier weken de tijd om te reageren op het voorstel. Daarna geeft de Privacycommissie haar advies.

Bij de Franstalige Orde van Advocaten waarschuwt men echter al dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm opnieuw zal worden aangevochten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig